Gol venstre

Foto: Hallvor Lilleslett

Gol Venstre er eit lite, men veldrive lokallag. Partiet har vore representert i Gol kommunestyre sidan 1898.

Partigruppa er godt representert i kommunale organ i Gol kommune med varaordførar og medlem i Utval for Kultur og Levekår. Gol Venstre markerer seg godt i lokalpolitikken.

Gol Venstre har to medlemmer i kommunestyret; Helge Feet, varaordførar og Jan Kattenberg.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**