23.mars: Møte i Kontrollutvalget

Mandag 23. mars er det møte i kontrollutvalget kl. 18:00, og holdes i møterom 221 på Eidsvoll rådhus i Sundet. Møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

På denne siden skal du ved å klikke deg inn på møtedatoen finne sakslisten til møtet. Pr. dags dato (18.03) ser den slik ut:

SAKSLISTE

10/2015 Virksomhetsbesøk til Råholt ungdomsskole.

11/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport hjemmesykepleie internkontroll, dokumentasjon og kvalitet.

12/2015 Skriftlig orientering ved rådmannen om kvalitetssikring av beregninger og utbetaling av tilskudd til private barnehager.

13/2015 Varslingssaker 2014. 20

14/2015 Skriftlig bekreftelse fra rådmannen om sykepengerefusjon.

15/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS.

16/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner.

17/2015 Eventuelt.

Medlemmer:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**