Ja til felles ungdomskort for tog og buss på Hadeland!

Lunner og Gran Venstre krever et bedre og billigere kollektivtransporttilbud for ungdommen på Hadeland. Med ny videregående skole for hadelandskommune ser vi at ungdommen lider av et rigid og dårlig busstilbud. I tillegg burde ungdommen også få bruke tog på lik linje som buss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Lunner og Gran Venstre ønsker et felles tog- og busskort for hadelandsungdommen. Et slikt kollektivkort med en fast lav månedspris skal kunne benyttes ikke bare under ordinær skoletid, men også kveldstid. Kultur- og idrettsarrangementer skjer på tvers av kommunegrensene og transporten skjer som oftest med bil. — Hadde vi hatt en fleksibel ordning for ungdommen slik at de kunne benyttet seg av både tog og buss når som helst på døgnet, uten økonomiske bekymringer, ville vi gitt ungdommen en enklere hverdag, foreldre slipper å kjøre og vi sparer miljøet.

Lunner og Gran Venstre mener gjennomføring av en slik ordning kan løses i samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, regionrådet for Hadeland og de involverte kollektivtransportselskapene. — Vi har jo i flere år støttet ungdomstiltaket «trygt hjem for en 50-lapp», mens vårt forslag vil helt klart omfatte en større gruppe og gagne flere, sier et samstemt Venstre på Hadeland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**