Kandidatliste for Os Venstre for kommunevalet 2015

Glenn Erik Haugland, Jon Sivert Rykkel & Mari Lund Eide, Silje Lepsøy

Her er kandidatlista til Os Venstre for kommunevalet 2015. Øvst finn du ordførerkandidat Jon Sivert Sundøy Rykkel (25).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Kandidatlista til kommunevalet 2015 er ei liste vi er stolte av! Med ei god variasjon i erfarne menneskjer, og framtidas politikarar, har vi eit fint tverrsnitt av befolkninga i Osbygden. No gleder vi oss til å drive valkamp for å sikre framtidas Os.

1 Jon Sivert Sundøy Rykkel 1990 Nore Neset

2 Glenn Erik Haugland 1961 Søre Neset
3 Mari Lund Eide 1992 Os Vest
4 Sveinung Stensletten 1960 Søfteland
5 Astrid Dale 1953 Søre Øyane
6 Terje Hatvik 1964 Hegglandsdalen
7 Ingebjørg Skutlaberg 1967 Os Nord
8 Thorstein Skårnes 1983 Lysefjorden
9 Einar Heggland 1951 Hegglandsdalen
10 Eirin Maria Larsson Aga 1996 Nore Neset
11 Egil Haugland 1947 Søre Neset
12 Torodd Kinn 1967 Os Nord
13 Jan Ove Hansen 1968 Os Nord
14 Elisabeth Haugland 1944 Os Vest
15 Inger Marie (Mia) Fimreite 1960 Os Øst
16 Simon Hatleli Aasen 1992 Søfteland
17 Hjørdis Juvik 1943 Os Vest
18 Helge Kjellevold 1949 Nore Neset
19 Tommy Espeland 1990 Os Aust
20 Sturle Gaasand 1971 Os Vest
21 Arne Kristian Kolstad 1974 Os Nord
22 Jarle Strønen 1954 Nore Øyane
23 Else Marie Nordland 1941 Lysekloster
24 Kjersti Herdlevær 1959 Søfteland
25 Pål Heimtoft 1971 Nore Neset
26 Anna Margreta Lunde 1950 Os Aust
27 Solveig Margrethe Lyngbø 1952 Nore Neset
28 Margrethe Håvarstein 1951 Nore Neset
29 Mika Stensletten 1993 Søfteland
30 Marie Melhagen 1964 Os Vest
31 Ragnar Nikolai Rindedal 1943 Lysekloster
32 Kristi Fantoft Tuastad 1939 Os Vest
33 Nils Henrik Tuastad 1940 Os Vest
34 Liv Thunes Hagland 1940 Os Vest
35 Tore Rykkel 1957 Os Vest
36 Tore Lyssand 1940 Os Vest

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**