Gjelder framtidige utviklingsplaner for Tingretten

Politi panser bil
Reformen vil gjøre politiet bedre i stand til å møte både dagens og fremtidens kriminalitetsutfordringer, og vil styrker beredskapen., Foto: (CC BY-ND 2.0) Politiet i Vestfold / Flickr.com

Skien Venstre leser i PD 24.03.15 at det arbeides med endringer i organisasjon og lokalisering for Nedre Telemark Tingrett. Vi mener det er prisverdig og til etterfølgelse at store og offentlige arbeidsplasser ser viktigheten av å lokalisere seg sentrumsnært og nær kollektivknutepunkt. Det vil vi gi honnør for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Skien Venstre går helhjerta inn for å etablere en ny kommune, som et minimum bestående av Skien og Porsgrunn. Derfor vil vi ikke på noen måte sette lokalisering i de to bysentra opp mot hverandre. Men vi ønsker å tilkjennegi og gjøre Tingretten oppmerksom på at det også er flere sentrale og velegnede lokaliseringsalternativ i Skien sentrum. Disse har ulike kvaliteter og muligheter, men alle har det til felles at de ligger ” på dørstokken til ” eller i umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt, Bygarasje og drosjesentral. Områdene er således enkelt tilgjengelig fra internt i Grenland, men også fra de øvrige deler av fylket.

 

– Landmannstorget.

Midt i Skien sentrum. Ved bussterminal som påbegynnes bygget straks Bypakkemidler foreligger, praktisk talt vegg i vegg med dagens Bygarasje og en mulig jernbanestasjon i fjell. Denne siste er på utredningsstadiet

 

– Kverndalen.

Sentrumsplassering som for Landmannstorget

 

– Skien Brygge.

Ny bydel underplanlegging, reguleringsplan vil foreligge i løpet av 2015. Flott beliggende ved Bryggevannet. Nær en framtidig bybane, areal til denne er avsatt, men endelig vedtak vedr bybane er ikke fattet. Kort gangavstand til kollektivknutepunkt på Landmannstorget

 

– Prestejordet.

Ledig og attraktivt areal når fylkeskommunen fraflytter dagens videregående skole. Kort gangavstand til Landmannstorget

 

– Arkaden på Handelstorget.

Et mulig alternativ, beliggenhet midt i sentrum. Eksisterende forretnings – og kontorlokaler. Umiddelbar nærhet til Landmannstorget

 

– Klosterøya.

Interessant beliggenhet med store muligheter. Sentrumsnært og i gangavstand, men med større avstand til kollektivknutepunktet Landmannstorget enn hva er tilfelle for de øvrige alternativene

 

Skien Venstre vil med dette understreke de gode og framtidsrettede lokaliseringsmuligheter som er tilgjengelige både i Porsgrunn og Skien sentrum.

Vi ville anta at et bredt utvalg av alternativ vil bli vurdert i den planleggingsprosessen Tingretten nå står foran. Vi ønsker lykke til i en krevende prosess – hvor vi er trygg på at målsettingen er å ville gagne både Tingretten selv og byutviklingen i Grenland.

 

Lars Solbakken (sign) Geir Arild Tønnessen (sign) Signy Gjærum (sign)
Leder Skien Venstre Varaordfører Nestleder Hovedutvalg for teknisk sektor

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**