Vefsn Venstres liste til lokalvalget i 2019

Franziska Wika, Per Christian Enger , Tom Remhaug Duesund, Wika

Vefsn Venstre har mange nye navn på lista og har hatt sin første samling av listekandidatene. Bærekraft vil være et gjennomsgangstema for Vefsn Venstre den kommende perioden. Vi ønsker også å sette stort fokus på psykisk helse. Miljøbevist styring og grønn stedsutvikling er grunnlaget for at innbyggerne i kommunen vår kan leve gode og miljøvennlige liv. Vi fortsetter vårt engasjement for utviklingen av Vefsn-skolen og samiske rettigheter også i kommende periode. Venstre vil være en pådriver for nyetableringer av offentlig og privat virksomhet og Vefsn kommune skal starte arbeidet med en kulturstrategi.

4 hjertesaker for Vefsn Venstre:

  • Venstre satser på kunnskap og utdanning fordi barna er framtiden
  • Venstre tar vare på miljøet fordi miljøet handler om framtida
  • Venstre satser på gründere fordi sammen skaper vi nye arbeidsplasser
  • Venstre bygger gode fellesskap fordi tillit og trygghet skaper gode samfunn

VEFSN VENSTRES VALGLISTE 2019

1 Johanna-Franziska Wika 1962 Distriktsmusiker

2 Per Christian Enger 1974 Grunnerverver

3 Tom Remhaug Duesund 1969 Analytiker

4 Ben Roger Øien 1971 Helsefagarbeider

5 Irina Haga 1991 Analytiker

6 Gry Orfei Solbraa 1969 Prest

7 Hugo Ronald Raste 1953 Adjunkt m/till.

8 Janicke Kernland 1966 Museumsleder

19 Alfred Stamnes 1994 HIAS medarbeider

10 Torild Joakimsen 1947 Ingeniør (pensj)

11 Magne Grøva 1944 Lektor (pensj)

12 Randi Elise Valla 1965 Musiker

13 Anita Heli 1971 Landskapsingeniør

14 Erlend Kleiven Lorentzen 1978 Psykolog

15 Jelena Irikova Zjalilova 1965 Førskolepedagog

16 Hans Eivind Høydal 1934 Vedlikeholdsingeniør (pensj)

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**