Innlegg: Takk, Hege Svendsen!

21.mars i år hadde Aps Hege Svendsen et innlegg i EUB om live-streaming av møter i folkevalgte organer i Eidsvoll. Knut Bakkehaug takket i et innlegg 26.mars Svendsen for støtte til Venstres standpunkt. Les hans innlegg her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Takk, Hege Svendsen!

På vegne av Venstre vil jeg takke Aps listekandidat og web-ansvarlige Hege Svendsen for hennes innlegg i EUB 21.mars. Det er flott at noen i Eidsvoll Arbeiderparti ser hvor viktig det er med offentlig innsyn i den kommunale forvaltning. Venstre har lenge kjempet en ensom kamp for live-streaming av møter i folkevalgte organer i Eidsvoll. De andre partiene gjør det til et spørsmål om penger.

Det er flott at Hege Svendsen også er enig med Venstre i at live-streaming bør foregå på nøytral grunn. At Høyres live-streaming av siste kommunestyremøte på egen nettside ble avbrutt av reklame har ingen funnet det verdt å nevne i all rosen Høyre har fått.

Jeg håper at Hege Svendsen får gjennomslag for sine synspunkter hos sin partifelle, ordfører Einar Madsen og resten av Aps kommunestyregruppe. Da kan Eidsvolls innbyggere få økt innsyn i de politiske prosessene og vedtakene som gjøres.

Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant Eidsvoll Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**