Landsmøtet i Tromsø

Trine Skei Grande taler på Venstres landsmøte 2015
Trine Skei Grande taler på Venstres landsmøte 2015, Foto: Jo Straube

Møre og Romsdal Venstre er tilstede på landsmøtet i Tromsø, her vil du få løpende oppdateringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Lørdag: Nå skal Nina Jensen generalsekretær i WWF holde innledning.

Paralellsesjonene er nå over, og vi tar lunsj frem til ca 13:00

Vi har nå paralellsesjoner, skole, bostedspolitikk og rettigheter for barn diskuteres i de forskjellige sesjonene.

 

Venstre sitt landsmøte 2015 arrangeres i Tromsø 10.-12.april.

Tema for landsmøtet er Kunnskap, klima og grønn vekst. Et eget dokument om Grønn vekst skal behandles. Møre og Romsdal Venstre har allerede gjennom høring fått inn forslag som gjelder klimavennlig sjøtransport og satsing på marin næring.

Møre og Romsdal Venstre har fremmet et forslag til politisk uttalelse ”Verdens mest effektive og miljøvennlige sjøtransport” som omhandler grønn maritim miljøteknologi for nullutslipp i skipsfarten.

Iver Nordseth er en av innlederne under sak om Grønn vekst i den lokale valgkampen.

Vårt fylkeslag deltar med 13 delegater. Disse er Pål Farstad, Gunn Berit Gjerde, Iver Nordseth, Frøydis Austigard, Lars Ove Seljebø, Ragnhild Helseth, Jon Åge Giske Andersen, Kirsti Dale, Tove Norøm Rokstad, Ann Helen Løvold, Pål Midtsæther Grødahl, Kari Grindvik og Alvhild Aspelund Bjørge

Fylkessekretær Steffen Falkevik vil også være tilstede på landsmøtet, og vil være tilgjengelig for pressen for spørsmål og videreformidling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**