Ullensvang Venstre Valprogram 2015-19

Me har utforma med innspel frå mange kloke hovud, eit valprogram som følger Venstre sine hjartesaker og kjerneverdier. Resultatet vart ein kompakt, lettlest og konkret valbrosjyre, me meiner vil dekkje mykje av dei utfordringane me står ovenfor i Ullensvang. Sjølvsagt har me meininger om alt, og det er berre å spørje ein av våres toppkandidater om kva me meiner i dei ulike sakene.

Me lyttar alltid til folket, og har du tankar og innspel for komande periode, ta kontakt med Petter Sexe Ulriksen på epost: [email protected]

Takk for bidrag, og ha eit godt val!

Ullensvang Venstre valprogram 2015-19

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**