Venstre vil ha grønne datasenter!

Mats Hansen (V), Foto: Gøran Rasmussen Åland

Grønn vekst er en forutsetning for å opprettholde vår livskvalitet og personlig frihet. Uten en omlegging til en bærekraftig økonomi vil vi begrense kommende generasjoners mulighet til ren natur, trygg og sikker mat og grunnleggende velferdsgoder.

Kraftfylket Nordland bør ha de beste forutsetninger for å utvikle grønne datasentre i konkurranse med nabolandene Sverige, Finland og Danmark. Hindringene er knyttet til den norske el-avgiften, som nå fører til at denne industrien velger våre naboland fremfor Norge. I Mo i Rana jobbes det hardt for å få etablert et slikt datasenter, og Rana Venstre er meget fornøyd med at Venstre på sitt landsmøte vedtok at;

«Norge skal innen 2020 være et foretrukket etableringsland for storskala, grønne datasentre – og ha et internasjonalt ledende FoU- og næringsmiljø på grønn IKT og transport- og klimabesparende bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Venstre mener at grønne energiintensive næringer som er utsatt for internasjonal konkurranse må få like gode vilkår på el-avgift som den kraftkrevende industrien. Herunder grønne datasentre.»

– Jeg benyttet anledningen under landsmøtet til å argumentere for å redusere el-avgiften, og er veldig fornøyd med at landsmøtet vedtok dette. En reduksjon i el-avgiften gjør at en etablering i Mo i Rana kommer nærmere, sier Mats Hansen, Venstres ordførerkandidat i Rana.

I Statsbudsjettet for 2015 fikk Venstre, gjennom forhandlinger med Regjeringen, gjennomslag for at el-avgiften for datasenter skal utredes. Nå gjelder det å følge opp Regjeringen, og sørge for at dette blir gjennomført. Rana Venstres ordførerkandidat, Mats Hansen, vil jobbe aktivt opp mot Venstres stortingsgruppe i denne saken.

 

Les mer om uttalelsen Grønn vekst som ble vedtatt på Venstres landsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**