Innlegg: Lavt presisjonsnivå – svar til Øberg

Hans Arvid Øberg angrep i EUB Venstre for ikke å delta i samarbeidet om et felles budsjett for 2014 i Eidsvoll. Per Aage Pleym Christensen besvarte i EUB 22.april kritikken. Han peker på at det var Ap sammen med flere andre partier som fikk Eidsvoll inn på Robek-listen ved å vedta et budsjett som ble underkjent av fylkesmannen. Pleym Christensen ber EUBs lesere sammenligne budsjettforslag fra Venstre, SV, SP og KrF med forslaget som Ap, Høyre og FrP i fellesskap fikk vedtatt, og vurdere om ikke de minste partiene har laget bedre forslag enn de tre største partiene presterte sammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Lavt presisjonsnivå

Aps Hans Arvid Øberg angrep i EUB 15.04 Eidsvoll Venstre, i et et leserinnlegg som het “Eidsvoll Høyres debattnivå”. Øberg hevder at Venstre var “det eneste parti som nektet å være med på eller støtte et bredt budsjettsamarbeid der Eidsvoll Høyre fortjenestefullt var med og tok ansvar.” Øberg har rett i at Venstre ikke deltok i budsjettforslaget som fikk flertall – hverken i desember 2013 eller kuttbudsjettet fra mars 2014. Etter at fylkesmannen hadde underkjent desemberbudsjettet laget flertallspartiene et budsjett der de kuttet hals over hode. Fylkesmannen anbefalte derimot at man brukte disposisjonsfondet til å dekke underskuddet. Det var denne anbefalingen Venstre fremmet som forslag, og som kun fikk vår stemme. Vi fulgte anbefalingen fordi det ville gi bedre tid til å lage et gjennomarbeidet budsjett, med bedre planlagte og vurderte kutt.

Øberg skriver: “Eidsvoll kommunes økonomi var blitt uoversiktlig, for å si det pent, og kommunen havnet på Robek-lista.”. Det han ikke nevner er at Ap har hatt ansvar for kommunens budsjetter siden 2007. Ap må dermed ta hovedansvar for at kommunens økonomi er blitt så dårlig. Budsjettet for 2013 ble underkjent av fylkesmannen fordi innsparingstiltakene var for upresise og for dårlig begrunnet. I tillegg var inntektsanslaget satt for høyt. Er det dette Øberg mener er en ansvarlig linje fra Ap og Høyre?

Ap har i denne perioden både ordfører og utvalgslederne. Og har dermed større mulighet enn andre partier til å kommunisere med administrasjonen, ta politiske initiativer – og skaffe informasjon som grunnlag for politikernes vedtak. Budsjettet de laget sammen med FrP for 2013, med Høyre, FrP, KrF og EDB for 2014 og kuttbudsjettet med H og FrP for 2014 tyder ikke på at Ap er seg hverken posisjonene eller ansvaret bevisst.

Øberg skriver: “Som kjent endte budsjettåret 2014 med overskudd på 40 millioner og farvel til Robek.” Øberg skriver ingenting om prisen for overskuddet; dårlig planlagte, lite forberedte og dårlige begrunnede kutt – for andre året på rad. En slik politikk går ut over både innbyggere og ansatte. Fortjener innbyggerne i Eidsvoll politikere med så dårlig oversikt og så liten evne til å styre kommunen, som ikke evner å budsjettere – og som derfor må kutte hals over hode?

Selv om Ap samarbeider med høyrekreftene i kommunestyret kommer det snart en valgkamp der de tre partiene (Ap, H og FrP) kommer til å fremstille hverandre som hovedmotstandere. Da kan det være greit å huske at både Venstre, SV, SP og KrF hadde hvert sitt budsjettalternativ for 2015. Med ulike prioriteringer og måter å finansiere kommunens tjenester på. Øberg liker tydeligvis ikke at små partier blander seg. Jeg kan bare anbefale velgerne å se på alternativene til storkoalisjonen, og gjøre seg opp sin egen mening om ikke kvaliteten på arbeidet og forslagene kanskje går langt utenpå det de tre største partiene prestere å levere i kommunestyret.

Per Aage Pleym Christensen, Eidsvoll Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**