Syria: Venstre spør om Ap vil delta i flyktningdugnad

På sitt landsmøte vedtok Arbeiderpartiet at Norge bør ta imot 10 000 flyktninger fra Syria i løpet av to år. Men i norske flyktningemottak er det mer enn 5000 flyktninger. Disse bør bosettes i kommunene. Spørsmålet er om kommuner styrt av Ap, som Eidsvoll, vil si ja til å bosette flere flyktninger. Venstre spør Aps ordfører Einar Madsen om dette i neste kommunestyre. Oppdatert: Madsen vil delta i dugnaden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug har sendt inn denne interpellasjonen til kommunestyrets møte 12.mai:

INTERPELLASJON OM BOSETTING AV FLYKTNINGER

Arbeiderpartiets landsmøte 16. – 19.april vedtok at Norge bør ta imot 10 000 flyktninger fra Syria i løpet av de neste to årene. Arbeiderpartiet er det siste partiet i rekken som vedtar at Norge bør ta sin del av flyktningestrømmen fra Syria Både Venstre, SV og KrF mener det samme. Det er forståelig at mange vil gjøre mer for Syria. En fire år gammel borgerkrig har skapt ufattelige lidelser og mange flyktninger. Presset på naboland som Libanon, Jordan og Tyrkia er stort. Mange kommer seg ikke ut av Syria, og gjør de det havner de i overfylte flyktningleire i naboland som allerede har en stor andel av flyktninger innenfor sine grenser fra før av.

Det er en utfordring å få realisert vedtaket fra AP-landsmøtet når det allerede sitter 5000 flyktninger i norske flyktningemottak. Dette er flyktninger som staten ikke har fått bosatt ute i kommunene. De 5000 som sitter i mottak bør jo bosettes først. Innvandrere i Norge sliter med å skaffe seg arbeid og bolig. 10 000 nye vil ikke få det enklere. Å sitte i flyktningemottak er å sette livet sitt på vent. Kanskje i flere år. Det er ingen god løsning, hverken for flyktningene eller for Norge.

For å kunne ta imot 10 000 flyktninger fra Syria må kommunene si ja til å bosette de 5000 som allerede sitter i norske flyktningemottak. Det vil selvfølgelig kreve en viss innsats av den enkelte kommune, som skal integrere hver flyktning man sier ja til å bosette. Men de første fem årene følger det statlig tilskudd med hver flyktning. Klarer kommunen i løpet av denne tidsperioden å bosette og integrere den enkelte flyktning, kan kostnadene bli lavere enn tilskuddet enn kommunen mottar fra staten.

Spørsmål:

Vil ordføreren ta initiativ til at Eidsvoll sier ja til en henvendelse fra staten om å ta imot/bosette flere flyktninger de neste to årene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**