Optimistisk om Hortens fremtid

Venstre har visjoner for Horten og vist en evne til gjennomføring

Kjære Børre Jacobsen. Jeg leser ditt intervju i Gjengangeren. Etter et utall år i politikken og noen år som ordfører har du altså endt opp som pessimist. Selv om Horten har en ganske solid størrelse – 27.000 innbyggere, med et sterkt næringsliv, en avansert høgskole, et blomstrende kulturliv osv har du altså gitt opp. Vi klarer oss ikke selv sier du. Vi må ha innflytting av gode skattebetalere – du tror ikke vi får det til.

Kulturen i Horten har nok vært negativ og innadvendt – man hører inntil nylig at fordi Marinens hovedstasjon flyttet til Bergen (i slutten 1950-årene) og at Horten Verft ble nedlagt (i 1980-årene) går det dårlig i Horten. Men i dag gjelder det nok heldigvis kun den eldre generasjon. Jeg håper du har sett at det i dag er en optimistisk ånd i Horten, Horten har en flott ungdomsgenerasjon, «Drømmen om Horten» har skapt optimistiske tanker, det jobbes aktivt med å forbedre Hortens omdømme osv. Det vil bidra til at mange vil flytte til Horten.

Vi har mange problemer sier du og peker på økonomi. Det har du selvsagt rett i, men du vet også mange som på sin fritid, i frivillige organisasjoner hver dag gjør en innsats. Dette har ikke bare noe med kommunal virksomhet å gjøre; det er den positive drivkraft hos svært mange som bidrar. Det er du sikkert også enig i. Vi har i de siste årene sett et kommunestyre som kan skape brede flertall i viktige saker, det skal vi fortsette med.

Du er pessimist, men jeg opplever at holdningene hos folk flest er positive med hensyn til fremtiden. Hvis ikke Horten skal få det til, hvilken kommune skal da kunne klare det? Vi behøver slett ikke slå oss sammen med Tønsberg eller hele Vestfold for å klare oss, men la oss for all del søke gode løsninger med våre naboer – det vi enige om.

Per Bruun-Lie, Horten Per Bruun-Lie, listekandidat Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**