Videregående opplæring

Venstre vil gjøre yrkesopplæringen mer attraktiv. Det er nødvendig med en rekke tiltak: forsterket rådgivning i ungdomsskolen, tilrettelegging for at flere ungdommer kan få et realistisk møte med arbeidslivet, stimulere arbeidslivet til å ta inn flere lærlinger og lærekandidater, samt sørge for at en yrkesfaglig utdanning gir studiekompetanse til flere studier. Venstre vil også gi elevene en opplæring som er mer relevant for den yrkesutdanningen de har valgt.

Venstre vil vurdere struktur og innhold i samtlige studieprogram basert på erfaringene høstet gjennom Kunnskapsløftet. Grunnmodellen i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene med to år på skole og to år i lære kan fungere godt for mange elever og i mange yrkesretninger, men det fungerer ikke for alle. Venstre vil derfor gjennomføre en evaluering av om 2+2-modellen egner seg for alle utdanningsprogram.

Venstre vil:
– Evaluere «2+2-modellen» og oppdelingen av utdanningsprogram og programområder på Vg1 og Vg2.
– Utvikle undervisningsopplegg med mer yrkesretting og relevans i alle fag.
– Stimulere skolen og næringslivet til å inngå forpliktende samarbeidsavtaler om yrkesopplæring.
– Gjøre det mulig for eleven å starte ute i bedrift og ta teorien på et senere tidspunkt.
– Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og øke lærlingtilskuddet.
– Etablere flere læreplasser i staten.
– Utbedre regelverket rundt utlysing av anbud slik at det kommer tydelig frem at bedrifter som har tatt inn lærlinger vil kunne ha et fortrinn.
– Forenkle og øke bruken av praksisbrev.
– Innføre behovsprøvd utstyrsstipend i videregående skole.
– Utvide og videreutvikle lektor II-stillinger der man kan ha stilling i næringslivet og i skolen samtidig.
– Gi borteboende elever i videregående opplæring mulighet til å ha fastlege på både skolestedet og hjemstedet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**