Buskerudbyen på kanten av stupet

Regjeringen har talt. Høyre og FrP mener Kongsberg ikke er sentralt nok. De vil skrumpe inn Buskerudbyen og kun gi midler til noen få prosjekter. Man kan ikke klandre dem. Prosjektet bar preg av overdimensjonering, skapt av en konsensuspolitikk hvor ingen ønsket å prioritere, antagelig fordi målet om faktisk redusert trafikk ikke var så viktig for de fleste.

Hver kommune ødela for alle de andre, ved å skulle presse inn sine hjertebarn. Drammen har Konnerud, Nedre Eiker har Åsen, Øvre Eiker har Ormåsen, alle satelitter som aldri burde vært utbygget slik som i dag, men som kommunene ser på som “lovende områder” for boligbygging. Alle vil bygge videre hos seg selv, og mener alle andre skal bygge mindre.

Buskerudbyen bar preg av å være rene veipakker. Dette kan ikke forsvares når målet er mindre biltrafikk. De gode intensjonene forsvant på veien når alle skulle få sin lille veistubb.

Hva som skjer videre nå får vi se. Forhåpentligvis fortsetter planene om togutbygging uavhengig av Buskerudbyen. Utfordringen blir et skikkelig regionalt kollektivløft med bybane som knytter sammen Drammensregionen, spesielt i forbindelse med sykehusbygging. Dette trengte vi Buskerudbyen til, men med FrP i regjering kan vi vel se langt etter dette.

Av en eller annen grunn jubler FrP for at det nå blir mindre bompenger. Selvfølgelig, uten veiprosjekter blir det heller ingen bompenger, men var det deres egentlige ønske?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**