Det grønne skiftet må forsterkes

Terje Breivik
Med denne avtalen bidrar vi både til at små og store bedrifter får hjelp til å komme seg gjennom en svært krevende tid, sier Terje Breivik. , Foto: Venstre

– Revidert budsjett må bidra til grønn omstilling. Det er nødvendig med flere tiltak for å omstille industri og næringsliv til nye og grønne bedrifter. Samtidig er det behov for å styrke satsingen på kollektivtrafikk, samferdsel og sykkel, understreker Venstres nestleder og finanspolitiske talsmann, Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Breivik etterlyser flere tiltak for å stimulere det grønne skiftet og tiltak som bidrar til grønn vekst i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2015.

– Venstre er ikke fornøyd med at det er få, om noen, spor mot et grønt skifte når regjeringen velger å bruke rekordmange oljepenger i forslaget for RNB 2015. Skal Venstre skal være med på en slik ekspansiv økonomisk politikk, må en mye større del omprioriteres fra drift til investeringer og til tiltak som stimulerer til grønn vekst og omstilling av norsk næringsliv, sier Breivik.

Det er behov for å styrke satsingen på kollektivtrafikk, samferdsel og sykkel.

Terje Breivik

Grønn vekst

– Vi vil legge forholdene til rette for at norsk næringsliv kan utvikle løsningene som kreves i den nye grønne økonomien. Statsministeren har flere ganger gjentatt at «det blir nødvendig å skape de nye, grønne arbeidsplassene ved å stimulere utviklingen av dem», sier Breivik.

Det er behov for å styrke satsingen på kollektivtrafikk, samferdsel og sykkel.
Det er behov for å styrke satsingen på kollektivtrafikk, samferdsel og sykkel.

– Venstres hovedoppgave i de kommende forhandlingene blir derfor å legge til rette for at vi nå starter den omstillingen av norsk næringsliv vi må i gjennom, sier Breivik.

Breivik peker særlig på følgende tiltak: Et grønt skatteskifte, økt innovasjons- og forskningsinnsats, styrking av miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge, økt satsing på kollektivtransport og sykkel og en større satsing på ny fornybar energi.

Bra på fattigdomssatsing

Venstre er fornøyd med satsingen på å redusere fattigdom i barnefamilier i forslaget til RNB, og bevilgninger til redusert foreldrebetaling i barnehagen.

– Disse fattigdomstiltakene og redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier er en konkret oppfølging av Venstres budsjettgjennomslag og samarbeidsavtalen. Å bekjempe fattigdom blant barn i Norge er en prioritert oppgave for Venstre, påpeker Breivik.

Les også: Budsjettavtale høsten 2014: Et grønnere og mer sosialt budsjett

Viktig dugnad for Syria

– Det er bra at de norske bidragene til Syria og nabolandene forsterkes. Norge må bidra i nærområdene samt ta et større ansvar gjennom å ta i mot flere flyktninger. Her pågår det er prosess i Stortinget, og Venstre håper på et bredt kompromiss i Stortinget om dette, sier nestleder Terje Breivik.

Les også: – Venstre vil ha dugnad, ikke politisk spill om flyktninger

For ekspansivt

– Venstre etterlyser vilje til å prioritere, heller enn å løse utfordringene gjennom en stadig økende oljepengebruk. At utgiftsveksten øker fra 2,3 til 2,8 prosent i forbindelse med forslaget til RNB, er ikke i tråd med den ansvarlige økonomiske politikken Venstre ønsker å føre. Det er ikke bærekraftig at denne ligger betydelig over veksten i økonomien ellers, som i 2015 er forventet å være under 1,5 prosent og ca 2 prosent i 2016.

– Det kan godt være at en mer ekspansiv økonomisk politikk i dagens situasjon er fornuftig, men da må den bidra til økte investeringer og økt sysselsetting og ikke bare bidra til å øke driftskostnadene i offentlig sektor, sier Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**