Velkommen til folkemøte om jernbane og Skoppum

Foto: Snøhetta

Vår grønne bydel Skoppum

Tema er utviklingen av Skoppum som et fremtidsrettet og miljøvennlig knutepunkt. Jernbane, kommunikasjon, boliger, næring, barnehager, skole og kultur vil bli sett i sammenheng. Arkitektfirmaet Snøhetta vil legge frem en ny presentasjon med tema: «Utvikling av Skoppum som et fremtidsrettet og miljøvennlig knutepunkt»

Dato: 20.05.15

Klokken: 18.30-20.30

Sted: Lysheim skole, Skoppum

Transport: “Glabussen” kjører fra stasjonen ved Horten Rådhus kl 18.00 og returnerer samme sted etter møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Møteleder: Rolf Mikaelsen

Program

18.30: Presentasjon fra arkitektfirmaet Snøhetta: ”Utviklingen av Skoppum som et fremtidsrettet og miljøvennlig knutepunkt”.

19.30: Debatt og innspill fra salen.

Med dette folkemøte ønsker vi å:

  • Synliggjøre mulighetene for utviklingen av en grønn bydel på Skoppum
  • Vurdere muligheten for Skoppum som nullutslippsbydel
  • Se på sammenhengen mellom kommunikasjon, bolig, næring og annen infrastruktur.
  • Klargjøre jernbaneplasseringens betydning for prosjektet.
  • Se på Skoppums betydning for fremtidens Horten, som en aktiv og attraktiv bydel
  • Høre innbyggerens argumenter og holdninger med tanke på bydelens utvikling og fremtid.

Folkemøtet er et samarbeid mellom

Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Rødt i Horten og Knutepunkt Horten Vest.

Carl Otto Kielland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**