Økonomiske utsikter

Venstre har visjoner for Horten og vist en evne til gjennomføring

Mandag vedtok vi i formannskapet at utsiktstårnet i Røreåsen skal renoveres. Det var bred enighet, og flertallet ville at tiltaket skal inkluderes i høstens budsjettprosess.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Administrasjonen argumenterte godt i saken om hvorfor det på grunn av kapasitetsbegrensninger, økonomiske rammer og anbudsprosesser ikke var mulig å gjennomføre renoveringen i år. Likevel stemmer Arbeiderpartiet for forslaget om å presse inn dette tiltaket nå, fullt inneforstått med at det vil gå på bekostning av noe annet, både kapasitetsmessig og økonomisk. Hva som skulle nedprioriteres ble ikke redegjort for. Dette gjøres samtidig som vi får bekymringsmeldinger fra administrasjonssjefen om fallende inntekter i 2015.

Å skulle vedta en halv million ekstra på kommunebudsjettet midtveis i året uten inndekning er ikke forsvarlig. Dette er nesten like mye som det kostet å gjeninnføre leirskole for 5.klassingene i fjor. Et tilbud vi var uten i flere år på grunn av at dårlig økonomisk styring sendte oss inn i Robek.

Selv om vi har fire gode kommuneøkonomiske år bak oss skal vi vokte oss vel for å bli overivrige.

Vi kom oss ut av Robek med stram økonomisk kontroll og vi må holde oss ute med samme stødige styring.

Det er mye positivt som skjer i kommunen nå. Skole er et eksempel hvor en helhetlig plan og gradvis økte bevilgninger år for år har gitt tydelige resultater. Denne planen tok Venstre initiativet til. Det samme gjelder planen for et mer levende sentrum. I 2015 får vi både en oppgradert Apotekergate og et utbedret havneområde. De neste årene vil vi trinnvis realisere hele planen. Vi har også en klimaplan med målsetninger vi er nødt til å være villige til å følge opp med tiltak. Det samme gjelder vedlikeholdsplanen.

Venstre jobber for et levende og aktivt Horten. På kort sikt, i en valgkamp, er det selvfølgelig fristende med slike krumspring som Ap her gjør, men på lengre sikt er vi mye mer tjent med ansvarlig styring hvor vi bygger sten på sten. Det har Venstre fast ved de siste 4 årene, og det kommer vi til å fortsette med de neste 4 også.

Horten Pernille Bruun-Lie

 

Pernille Bruun-Lie, 2. kandidat

 

 

Horten Eddy_Robertsen_27

 

Eddy Robertsen, Ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**