Hold havet fritt for søppel – og gruveavfall!

Thea Otilie Olsen (Natur og Ungdom) og Petter N. Toldnæs (Venstre), W. Longnes

Sammen med miljø- og klimaministeren var vi mange som deltok på årets Strandryddedag. Budskapet om å ikke bruke hav og fjorder som avfallsplass er viktig, og vi setter stor pris på at ministeren var med på å løfte dette fram. Vi er imidlertid svært skuffet over at regjeringen godtar tidenes dumping av gruveavfall i nok en norsk fjord.

I Lillesand vet vi svært godt hva et deponi kan føre til av skade i en fjord, selv om både fjordtype og masser er forskjellig fra Førdefjorden. Kaldvellfjorden ble nærmest kvalt av avrenninga fra det største deponiet for sulfidholdig stein etter E18-utbygginga. På tross av klare, faglige råd valgte vegvesenet en løsning basert på økonomi og ikke miljø.

I regjeringserklæringa kan vi lese at regjeringen vil drive kunnskapsbasert styring og legge føre var-prinsippet til grunn. De peker også på viktigheten av å sikre fremtiden for fiskeri- og havbruksnæringen. Når regjeringen nå velger å åpne for deponi i Førdefjorden, så settes alt dette til side.

Utredningene viser at dumping i Førdefjorden ikke bare handler om miljø mot næring, men at det i tillegg er snakk om kolliderende næringsinteresser. Verdiene i fjorden er for viktige til at vi skal sette dem på spill for kortsiktige næringsinteresser, og attpåtil på bekostning av de langsiktige næringsinteressene som fiskeriet og havbruket representerer.

Føre-var prinsippet må ligge til grunn, og de to relevante direktoratene Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har styrket kunnskapsgrunnlaget for å si nei til sjødeponi i Førdefjorden. Mer entydige faglige råd kan vi ikke få.

Det er nesten ingen land som bruker havet eller fjorder på den måten regjeringen har åpnet for i Førdefjorden, fordi naturkonsekvensene er så enorme. Norge har et internasjonalt omdømme som en nasjon med store naturverdier, og det er muligheten til oppleve uberørt natur som tiltrekker en stor andel av turistene hit.

Vi har ikke gitt opp kampen om å holde Førdefjorden fri for gruveavfall, til tross for at et stort flertall på Stortinget, bestående av Ap, Høyre, Frp og Senterpartiet, går inn for det.

Thea Otilie Olsen
Natur og Ungdom

Petter N. Toldnæs
Ordførerkandidat, Venstre i Lillesand

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**