En bærekraftig urban landsby

Hurdal sentrum, slik vi kjenner det., Foto: Morten Skåningsrud

Innlegg: Siden i fjor høst har vi her i Hurdal arbeidet med ny sentrumsplan der visjonen er å skape en «bærekraftig urban landsby».

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Høres fint og flott ut tenker mange, men mange lurer også på hva som menes med dette uttrykket. Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. En landsby kjennetegnes av en samling hus i et konsentrert område hvor det sosiale fellesskapet står sterkt og man har gåavstand til alle tilbud. At noe er urbant forteller at man har et tett bebygget og befolket område med servicefunksjoner på plass.

Personlig liker jeg bedre å si at det vi ønsker oss er et levende og robust sentrum med plass til alle. Et sentrum der folk i alle aldre kan bo, jobbe og leve. Et sentrum der man har ulike servicetilbud, kultur og fritidsaktiviteter. Et lite, koselig sentrum som tilrettelegger for trivsel og sosiale aktiviteter. Og det er dette vi jobber med nå.

Vi ser at Hurdal mangler leiligheter til førstegangsetablerere. Vi mangler leiligheter for godt voksne som ønsker seg noe mer lettstelt, og vi mangler arenaer der man kan være sosial og både treffe og bli kjent med nye mennesker. Det siste er utrolig viktig for å skape trivsel og forebygge ensomhet.

Uavhengig utfall av kommunereformen trenger Hurdal flere innbyggere for å skape en mer robust bygd. Flere innbyggere gir også mulighet for bedre kollektivtilbud og flere servicetilbud. Dette skal vi få til med sentrumsplanen.

Vi i Hurdal Venstre er en aktiv pådriver for å utvikle bygda vår, samtidig er vi veldig opptatt av å ta vare på vår særegenhet, gode verdier og den vakre naturen. Hurdal har stått mye med lua i hånda siden flyplassen åpnet i 1998, nå er lua kastet og vi satser fremover.

Andreas Rafdal
5.kandidat og styremedlem
Hurdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**