Sikrer regionkontor i Ålesund

Pål Farstad på bedriftsbesøk i Florø. Her sammen med 3. generasjon i E. Karstensen Fiskeoppdrett (Marø Havbruk)
Pål Farstad på bedriftsbesøk i Florø. Her sammen med 3. generasjon i E. Karstensen Fiskeoppdrett (Marø Havbruk), Foto: Simon Dyhr

PRESSEMELDING:
Regjeringa og samarbeidspartia sikrar regionkontor i Fiskeridirektoratet i Måløy og Ålesund.

Det er svært positivt at regjeringa og samarbeidspartia har funne ei god og framtidsretta organisering med 5 regionkontor i Fiskeridirektoratet, og på den måten kan vidareføre dagens regionkontor i Måløy og Ålesund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Nordvestlandet er og vil vere ein viktig del av fiskerinæringa nasjonalt, og kompetansemiljøa i Måløy og Ålesund vil bidra til å vidareutvikle og styrke denne næringa gjennom at regionkontora blir vidareført i den nye organiseringa.Pål Farstad

 

Det er først og fremst de tunge fiskerifaglige miljøa som gjør det viktig å ha regionkontor både i Ålesund og Måløy. I tillegg er det viktig for Venstre å unngå en tapping av statlige arbeidsplasser fra disse stedene. Sier Pål Farstad, stortingsrepresentant for Møre og Romsdal Venstre

Sveinung Rotevatn, Stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane Venstre sier at Venstre er opptatt av å desentralisere statlige arbeidsplasser. Å sikre et sterkt kompetansemiljø i Måløy har vært høyt prioritert frå vår side, og vi er glade for gjennomslag.

 

FAKTA:Sveinung Rotevatn

Nærings- og fiskeridepartementet reduserer antall regioner i Fiskeridirektoratet fra syv til fem. – Færre regioner vil gi større faglig
bredde og sikre bedre likebehandling, samtidig har det vært viktig å ivareta distriktspolitiske hensyn sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Den nye strukturen er besluttet i dialog med Regjeringens to samarbeidspartier KrF og Venstre.

 

Slik blir den nye regionstrukturen:

– Region Nord vil bestå av tidligere regioner Finnmark og Troms med regionkontor i Tromsø.

– Region Nordland beholdes uendret med regionkontor i Bodø.

– Region Midt vil bestå av tidligere regioner Trøndelag og Møre og Romsdal med regionkontor i Ålesund.

– Region Vest beholdes uendret med regionkontor i Måløy.

– Region Sør beholdes uendret med regionkontor i Egersund.

De tidligere regionkontorene i Vadsø og Trondheim videreføres som fiskerikontor.

 

– Den nye organiseringen vil ikke medføre færre regionalt ansatte, men noen vil få endrede oppgaver og/eller arbeidssted. Fiskeridirektoratet skal fortsatt være tydelig til stede i Finnmark. Kompetansen skal opprettholdes der den er, sier Aspaker. Fiskerikontoret i Vadsø vil fortsatt ha et særlig ansvar for krabbeforvaltning. Samtidig er det under etablering nye arbeidsplasser i Vardø i forbindelse med etablering av en felles analyseenhet for bl.a. fartøyssporing sammen med Kystverket.

 

– Det er viktig at direktoratet er tett på næringen. Fiskeridirektoratet er allerede en desentralisert organisasjon med plasseringer utenfor de store befolkningssentra. Dette prinsippet vil bestå. Samtidig er det nødvendig å tilpasse organisasjonen til oppgavene. Tilsyns- og kontrollarbeidet har over tid utviklet seg på en måte som øker behovet for spesialisering og brede kompetansemiljøer, sier Aspaker.

 

Tidspunkt for iverksettelse av regionsstruktur vil bli bestemt av fiskeridirektøren. Det vil også være fiskeridirektøren som beslutter den videre organiseringen og plasseringen av fiskerikontorer.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**