Skole

Vi er heldige i Os kommune. Det er mange fantastiske lærere, rektorer, assistenter og øvrig personell ved skolene. Vår jobb som politikere er å tilrettelegge i størst mulig grad for å gi medarbeiderne best mulig vilkår for å gjøre jobben sin. Dessverre er det ikke slik i Os kommune i dag.

 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur beskriver en situasjon der det er begrenset mulighet til å styrke basisfagene, drive tilpasset opplæring og møte de som har rett til spesialundervisning. For Os Venstre er ikke dette akseptabelt. Vi mener at det må til en offensiv satsing på skolen. Det innebærer at kommunen bør følge opp PPT-vedtak med direkte penger ut til skolen, sånn at de kan følge opp med spesialundervisning til de elevene som har krav på dette. Det er også svært viktig å styrke læreren sin mulighet til å drive tilpasset opplæring for elevene.

Her er noen av sakene vi går til valg på:

  • Styrking av PPT/tilpasset opplæring.
  • Sette av penger som skal følge PPT-vedtak ut til skolene.
  • Satse på tidlig innsats.
  • Opprustning av skoleplasser.
  • Innføre mestringsteam på barneskolenivå.
  • Få inn sosiallærer i skolene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**