Velkommen til åpent møte Verdens miljøverndag 2015

Foto: Kåre Pettersen

Fredag 5. juni er det Verdens miljøverndag. Dagen har blitt markert i hele verden hvert år siden den ble innstiftet etter FNs miljøvernkonferanse i Stockholm i 1972. I Vestfold Venstre markerer vi også dagen med aktuelle foredrag. Vi overrekker også en verdig mottaker Vestfold Venstres miljøpris. I år er det for øvrig åttende gang vi samler oss til et arrangement hvor alle er velkomne, medlemmer eller ikke.
Det er FNs internasjonale år for matjord og tema rundt matjord, matberedskap, befolkningsvekst er interessant og viktig tema for alle kommunene i Vestfold. Alle har en vesentlig matproduksjon og landets beste matjord. Jordvern Vestfold, tidligere Jordvernforeningen i Vestfold, ved Amund Kind kommer med foredraget ”Jordvern – fra bondesak til et spørsmål om samfunnets beredskap og sikkerhet”.

Vi ser at klimaspøkelse stadig sniker seg inn på oss. Utfordringen med ikke å nå to graders målet vil få konsekvenser. Kan vi i dag si at klimautfordringene er menneskeskapte? Er CO2 -trusselen den enste utfordringen for klimaet? Hvilke konsekvenser ser vi i dag? Og hvor er vi på veg? Per Espen Fjeld, prosjektleder fra naturveiledning og informasjon i Miljødirektoratet kommer med foredraget «Klima – hva skjer’a?»

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Dato: Fredag 5. juni 2015
Klokken: 18.00-20.30
Sted: Horten kulturhus, Storgata 37 (Cafe Gul)
se link for kart; http://www.1881.no/kafeer-og-kaffebarer/kafeer-og-kaffebarer- vestfold/kafeer-og-kaffebarer-horten/cafe-gul_103861991S1/kart/

Program
kl 18:00 Oppmøte og servering av bagetter, kaffe/mineralvann
kl 18:15 Velkommen. Presentasjon av program og introduksjon av tema og
foredragsholdere
kl 18:20 ”Klima- hva skjer`a?” ved Per Espen Fjeld
”Jordvern – fra bondesak til et spørsmål om samfunnets beredskap og
sikkerhet” ved Amund Kind
kl 19:50 Kaffeservering/luftepause
kl 20:00 Introduksjon av Vestfold Venstres miljøpris og vinneren
av prisen for 2015
kl 20:30 Slutt

Møtet er et samarbeid mellom
Styret i Vestfold Venstre og Horten Venstre.

Velkommen
Carl Otto Kielland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**