Kandidatane til Gol venstre

Kandidatane til Gol venstre

Gol venstre sine listekandidatar er på god veg
Gol venstre sine listekandidatar er på god veg

 

 

1. Hallvor Lilleslett (f 1960). Ordførar.

031
Hallvor Lilleslett, ordførar

Rektor ved Læringssenteret. Gift, tre vaksen barn. Hallvor er aktiv kulturarbeidar på fritida og driv mykje med song og musikk. Han dirigerer mannskoret Stjernen. Elles er han glad i friluftsliv og går gjerne lange turar på ski. – Kommunal handlefridom er viktig. Det får vi gjennom god økonomistyring. Då kan vi også gjere politiske prioriteringar. For meg er kultur og oppvekst dei viktigaste politikkområda.

 

2. Helge A Feet (f 1955). Nestleiar i Utval for Natur og Næring.

074
Helge Feet er nestleiar i natur og næring

Fastlege, privatpraksis. Gift, tre vaksne barn

 

3. Jan Kattenberg (f 1961).

 

Jan Kattenberg
Jan Kattenberg

Fysioterapeut, privatpraksis. Gift, tre vaksne barn. Fødd og oppvaksen i Nederland. Glad i friluftsliv og skigåing

 

4. Vlasta Sundmoen (f 1967)

Vlasta Sundmoen
Vlasta Sundmoen

Leiar for koodinerande eining i Helseavdelinga i Gol kommune. Gift, eitt vakse barn. Fødd og oppvaksen i Russland. Har dei siste åra også vore masterstudent ved Høgskolen i Oslo.

 

5. Erlend Grubben (f 1981).

Erlend Grubben
Erlend Grubben

Gift, to barn. Seljar engross – trelast. Småbrukar. Er glad i friluftsliv og idrett, særleg handball.

 

6. Sander Lilleslett (f 1992).

Sander Lilleslett
Sander Lilleslett

Ungkar. Studerer arealplanlegging. Syng og spelar gitar. Glad i friluftsliv, fotball, fjellklatring og skikøyring i bratt terreng.

 

7. Heidi Myrvoll (f 1961).

Heidi Myrvollen
Heidi Myrvollen

Fødd og oppvaksen i Ski. Tre vaksne barn. Spesialpedagog. Arbeider ved Gol ungdomsskule.

 

8. Hallgeir Haugen (f 1960).

 

Hallgeir haugen
Hallgeir haugen

Lærar. Skilt, tre vaksne barn. Han er opprinneleg frå Vik i Sogn. Hallgeir har jobba som lærar, inspektør og rektor i Gol kommune i snart 30 år. Han er idrettsinteressert og har vore oppteken av friviljug arbeid innan idrettsrørsla. Hallgeir er oppteken av barn og unge sine oppvekstvilkår.

 

9. Dag Bjørnar Stemsverk (f 1954).

Dag Stemsverk
Dag Stemsverk

 

Ungdomslos. Gardbrukar. Gift 2 vaksne barn.

 

10. Sigurdis Ingimundardottir (f 1953).

Sigurdis Ingimundardottir
Sigurdis Ingimundardottir

 

Jordmor i Gol kommune frå 1984. Skilt 2 vaksne barn. Aktiv i Gol Husflidslag og likar friluftsliv og reiser. Ser viktigheten i kreative aktivitetene i Gol kommune særleg for den yngre garde. Fødd og oppvaksen på Island.

 

11. Ole Martin Feet (f 1990). Student

 

Ole Martin Feet
Ole Martin Feet

Student. Oppteken av utdanning og idrett.

 

12. Kjersti Lilleslett (f 1963).

Kjersti Lilleslett
Kjersti Lilleslett

Gift. Fire vaksne barn. Lærar på Gol ungdomsskule. Er interessert i ski og friluftsliv og er spesielt glad i fjellet.

 

13. Tor Risdal Stavenes (f 1978).

Tor Stavenes
Tor Stavenes

Sambuar, ingen barn, men katt. Musikar. Miljøarbeidar, rockeverkstedsentusiast ……

 

14. Ingrid Svellingen.(f 1953).

Ingrid Svellimngen
Ingrid Svellingen

 

Enke. To vaksne barn, tre bonusbarn og fire barnebarn. Lærar på Gol ungdomsskule.

Ingrid er glad i musikk og litteratur. -Å drive godt integreringsarbeid er ei viktig oppgåver for kommunen, seier Ingrid.

 

15. Per Drabløs (f 1950).

Per Drabløs
Per Drabløs

Gift. To barn og barnebarn Pensjonert lærar.

 

16. Eivind Vestenfor (f 1997).

Eivind Vestenfor
Eivind Vestenfor

Eivind er elev ved idrettslina på Gol vidaregåande skule. På fritida arbeider han som resepsjonist på Pers hotell. Elles så driv han mykje med musikk og folkedans.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**