Eigersund trenger Venstre for byutvikling

Ill: becksbeck @ Deviantart

Prosjektet Bykjernen ble igangsatt av entusiaster for byutvikling i Egersund med Johan Aakre i spissen. Dette prosjektet viste hva som går an å få til av vitalisering av bymiljøet med enkle midler og litt godvilje.

Venstre støttet dette prosjektet hele veien >>

Det er uforståelig at resten av det politiske miljøet i kommunen ikke klarte å ta dette flotte prosjektet videre inn i utvikling av de kommunale tjenestene. Her mangler vilje og forståelse for hvor viktig det er å legge til rette for et godt bymiljø og en god tjenesteyting for kommunen.

Derfor trengs Eigersund Venstre i posisjon i kommunen for å få mer styrke i arbeidet med å videreutvikle kommunale tjenester og for å videreutvikle bymiljøet i Egersund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**