Grønn omstilling, kunnskap og klima styrkes i revidert budsjett

Terje Breivik
Foto: Jo Straube

Da regjeringen la frem sitt forslag til revidert budsjett etterlyste Venstre flere konkrete tiltak for å stimulere til grønn vekst og tiltak som bidrar til grønn omstilling i næringslivet. – Venstre har derfor i forhandlingene prioritert kunnskap, innovasjon og klima, sier Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– For å bidra til det grønne skiftet gjennom omstilling og grønn vekst i næringslivet må vi satse mer på kunnskap, klima og innovasjon, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.

Fornøyd med avtale

– Vi er derfor fornøyd med at budsjettavtalen innebærer 40 millioner til et nytt såkornfond for oppstartsbedrifter, 20 millioner mer til miljøteknologordningen under Innovasjon Norge, 25 millioner mer til næringsrettet forskning, en styrking av klimaforskningen med 10 millioner, 500 nye studieplasser og 200 flere studentboliger, sier Breivik.

Les E24: Blar opp 40 mill. til vekstbedrifter

– Vi er også fornøyd med at det nå bevilges 10 millioner mer til sykkel og gangstier, sier Breivik.

Les også: 21.11.2015: Budsjettavtale i Stortinget: Grønnere og mer sosialt

Mer til kommunene

Avtalen innebærer også blant annet 100 millioner mer i frie midler til kommunene, og fylkeskommunenes tapskompensasjon styrkes med 10 mill. I tillegg styrkes miljøovervåkningen med 10 mill og det klassiske naturvernet styrkes med 5 mill (truede arter/naturtyper).

Les hele avtalen om revidert nasjonalbudsjett for 2015 (PDF).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**