Vi kan ikke risikere at hastverk blir lastverk

Harstad
nettfoto.no, nettfoto.no

Harstad Venstre mener vi må peke ut retningen for framtida med blikket festet 20-50 år fram i tid, ikke med blikket inn i en framtidig tunnel. Målsetningen er et vedtak for Sentrumsplanen i løpet av våren 2015, men Harstad Venstre mener vi ikke må ta det som et tap om endelig vedtak må utsettes til høsthalvåret. Det er viktigere med en god plan enn en rask plan; skriver Jan Fjellstad og Maria Serafia Fjellstad i dagens Harstad Tidende:

Harstad sentrums tre fremste fortrinn er nærhet til naturen, nærhet til havet og et kompakt bysentrum. Dette er fortrinn vi skal utvikle og ta vare på. Harstad Venstre ønsker et grønnere sentrum med tilgang til sollys, ren luft, grøntarealer og utsyn til havet. Harstad Venstre ønsker et levende sentrum med folk i gatene, butikkvinduer for handel på gateplan, og møter mellom mennesker på vei mellom gjøremål. Et av de viktigste redskapene på vei dit er Sentrumsplanen.

Gruppeledere for fire partier sto for en tid siden fram i Harstad Tidende med fokus på at Sentrumsplanen måtte endelig vedtas før sommeren. ”Sentrumsplanen er forsinket allerede”, har vært anført som et argument i prosessen, men de mest populære argumentene synes å være disse to: Massene fra tunnelen, og høstens Valgkamp.

Uavhengig av utforming av sentrumshavna vil det være behov for masser i sentrum. På samme tid er det også behov for masser til Harstad Havns anlegg på Stangnes. Toget for utdeling av disse massene går ila få måneder, men Harstad Venstre mener dette argumentet ikke kan være førende for vedtak av Sentrumsplanen. Kostnadene ved masser utgjør i seg selv en svært liten del av de økonomiske kostnadene ved Sentrumsplanen som helhet, og denne brøkdelen kan ikke være det som avgjør når planen er endelig ferdig. Harstad Venstre mener vi må peke ut retningen for framtida med blikket festet 20-50 år fram i tid, ikke med blikket inn i en framtidig tunnel.

Ønsket om å vedta Sentrumsplanen nå for å unngå dette som valgkampsak er i seg selv interessant. Harstadværingene vil i denne valgkampen, som i enhver valgkamp, være opptatt av de sakene som der og da framstår som viktigst. Det er derfor åpenbart at enten Sentrumsplanen er vedtatt eller ikke, vil den være en vesentlig del av valgkampen. Det som imidlertid er viktig, er å bruke nok tid på å skape en bred politisk enighet i en så viktig sak, slik at vedtaket og retningen står seg over lang tid. Harstad Venstre mener det er viktig å se de lange linjene og ikke haste gjennom Sentrumsplanen for å unngå valgkampen 2015.

Forfatter Nils Tore Meland har i vår gitt ut en bok om beslutningstakning, hvor forfatteren postulerer at minst halvparten av de viktige beslutningene våre slår feil. Et av de praktiske grepene han mener man bør ta er å ta seg mer tid i beslutningsprosessen. I saken om Sentrumsplanen har vi sålangt tatt oss tid; tid til arkitektkonkurranse, tid til folkemøter, tid til høringsrunder, og tre kommuneplanleggere har guidet oss gjennom prosessen. Målsetningen er et vedtak for Sentrumsplanen i løpet av våren 2015, men Harstad Venstre mener vi ikke må ta det som et tap om endelig vedtak må utsettes til høsthalvåret. Det er viktigere med en god plan enn en rask plan. Harstad Venstre vil ha en robust Sentrumsplan for et grønt og levende sentrum.

Jan Fjellstad
Maria Serafia Fjellstad
Kommunestyrerepresentanter for Harstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**