Bærum Venstres miljøpris 2015!

Bærum Birøkterlag er vinneren av Bærum Venstres miljøpris 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Styrets begrunnelse:

Prisen gis for lagets arbeid for å spre kunnskap om honningbienes viktige funksjon i naturens kretsløp og for å bidra til å øke bestanden av honningbier i Bærum. Dette gjør de ved å få flere og flere innbyggere til å begynne med birøkting, ved å tilby kurs i røkting.

Miljøprisen består av et diplom, 5000 kr og heder og ære for det viktige arbeidet laget utfører i kommunen. Prisen deles ut på Lekter’n i Sandvika 15. juni.

Biene pollinerer blomster og planter og har derfor en svært viktig funksjon i naturens kretsløp. Men både i Norge og ellers i verden minker bestanden av villbier faretruende. Dette skyldes blant annet økt bruk av sprøytemidler i landbruk, ensidige dyrkiningsområder og at det er blitt færre av bienes favorittmat: blomsterengene.

For å opprettholde den naturlige pollineringen har derfor røkting av honningbier blitt svært viktig. Dessuten produserer biene den sunne og nyttige honningen som vi liker. Bærum Birøkterlag ble stiftet 1. juni 1931, og er i dag blant landets største birøkterlag. Siden 2011 har antall medlemmer doblet seg. De har stor oppslutning om sine birøkterkurs både for nybegynnere og for videregående. Birøkterlaget arbeider også for birøkternes interesser forøvrig, og for å heve røkternes kunnskaper og kompetanse.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**