Innlegg: Verdens miljødag!

Foto: Jo Straube

Alle kan bidra til å skape et bedre miljø. I går 5. juni var det verdens miljødag, og årets tema var bærekraftig forbruk. Det er et tema som angår oss alle, og hvor alle har mulighet til å bidra for å skape et bedre miljø for våre etterkommere. I helgen arrangeres Klimafest på Grønt Senter på Odderøya.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Det er ikke så store ting som skal til for å gjøre sitt eget forbruk litt mer bærekraftig. Alle kan for eksempel tenke seg litt ekstra om før de går i butikken, slik at man unngår å kjøpe mer mat enn man trenger – mat som gjerne må kastes. For mange vil det også være aktuelt å kjøpe mer økologisk eller kortreist mat, og det smaker ofte bedre også. Kildesortering og resirkulering av avfall er andre gode bidrag hver enkelt av oss kan gjøre til en vane i hverdagen, uten at det koster mye tid og krefter.

Man kan også vurdere de større innkjøpene man gjør. Det kan for eksempel være noen som gjerne vil overta den sykkelen som er blitt litt for liten for barna, og når man handler er det en god begynnelse å spørre i butikken om varene er miljømerket. Det er mange eksempler på at kravstore kunder påvirker store produsenter, noe vi for eksempel så med palmeoljekampanjen i vinter.

På samme måte må enhver bedriftsleder, ledere i det offentlige og i organisasjonslivet og deres ansatte tenke rundt egen virksomhet. Man må tenke på hvordan man best reduserer egen miljøbelastning, og sikrer at dette blir en del av virksomhets styring.

Vi politikere må også bidra med å gjøre det enklest mulig for folk å ta grønne valg og virksomheter må stimuleres til å innføre miljøledelse. Venstre vil det skal bli billigere å kjøpe miljøvennlige varer og tjenester, mens miljøskadelige produkter og tjenester bør ha høyere avgifter enn i dag.

Det er også viktig at vi legger til rette for å skape de arbeidsplasser som vi skal leve av når oljealderen går mot slutten. Norge har naturgitte forutsetninger for å skape et grønt næringsliv som kan gå foran og vise veien mot lavutslippssamfunnet. Da må vi tørre å satse på de grønne virksomhetene og de grønne næringene som er i vekst – for eksempel bærekraftig skog- og havbruk, miljøvennlig transport og klimavennlig mat, energi og medisiner fra havet.

Venstre mener at vi kan løse klimautfordringene uten at samfunnet blir fattigere. Det krever litt innsats og litt omtanke fra oss alle, og modige politikere som tør å sette ambisiøse mål og å komme opp med troverdige løsninger for å nå målene. Vi håper du vil være med oss på arbeidet med å sørge for at vi etterlater oss en jordklode til våre etterkommere som er i litt bedre stand enn da vi selv overtok den.

Venstre vil (blant annet):

  • Gjøre det lettere og billigere å ta grønne valg
  • Øke satsingen på gående, syklende og kollektivtransport
  • Ikke bygge ytre ringvei nå
  • Bygge tettere, høyere og i nærheten av trafikknutepunkter
  • Sikre eksisterende friområder og bynære grønne lunger

Samtidig tillater vi oss å oppfordre alle til å stikke innom Grønt Senter på Odderøya. Lørdag 6. juni er temaet mat og miljø og søndag 7. juni er fornybarsamfunnet i fokus.

Ivar Bergundhaugen og Morten Leuch Elieson
Første- og tredjekandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**