Bosetting av flyktninger

Foto: Hege Nilsen

Hvert år anmoder IMDi norske kommuner om å bosette et visst antall flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge. Gjennom avtalen inngått mellom regjeringen og Kommunesektorens organisasjon (KS) skal kommunene tilby 10 000 plasser til flyktningene i 2015. Hittil har kommunene sagt ja til å ta imot om lag 8300 personer i 2015.

Et bredt flertall på Stortinget har i dag kommet til enighet om å ta imot 8 000 syriske flyktninger frem til 2017, samt å forsterke bistanden til Syria. Vi trenger en tverrpolitisk dugnad i og med kommunene for å bosette flere flyktninger.

Åmot kommunestyre behandlet i dag to saker angående bosetting av flyktninger. PS 15/35 Behov for bosetting av enslige mindreårige i 2015 og PS 15/36 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise.

I sak 15/35 er rådmannens innstilling følgende: Åmot kommune har ikke kapasitet til å bosette 2 enslige mindreårige flyktninger i tillegg til de 4 som allerede er vedtatt. Åmot Venstre mener at alle kommunene har et ansvar for å bosette enslige mindreårige flyktninger raskest mulig. Åmot Venstre fremmet i denne saken et nytt forslag, som flertallet stemte i mot.

I sak 15/36 er rådmannens innstilling følgende: For 2015 så kan det vurderes å bosette inntil 4 flere flyktninger enn det som er vedtatt. For 2016 så kan det vurderes å bosette inntil 4 flere flyktninger enn det som er vedtatt. Åmot Venstre er fornøyd med at dette forslaget ble vedtatt.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**