Satsing på sykkelveier

Sykkelvei, Foto: Ragnhild Helseth

-Lykkes vi med en videre økning i sykkelbruk, vil det i tillegg til å gi helsegevinster bidra til å få ned klimautslippene og sikre en bedre luftkvalitet, skriver Ragnhild Helseth, ordførerkandidat for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Storsatsing på sykkelveier

Venstre vil gjøre det lettere for folk å ta grønne valg i hverdagen. Økt utbygging av sykkelfelt og sykkelveier vil nettopp gjøre det lettere for flere å velge sykkel foran bil. Derfor vil Venstre legge til rette for at flere kan bruke sykkel til og fra jobb og skole.

En større del av trafikkveksten i byer og tettsteder bør skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Skal vi lykkes med dette må vi legge bedre til rette for syklende og gående. Andelen syklende de siste 20 årene er redusert fra 6,5 til 4,5 prosent. Derfor er det nødvendig med en storstilt satsing på utbygging av sykkelfelt og sykkelveier for å gjøre sykkel mer attraktivt som transportmiddel.

Det ligger store gevinster i å bygge et samfunn der det er lettere å bevege seg, enten det er til fots eller på sykkel. En rapport fra Transportøkonomisk Institutt fra 2011 viser at økningen i sykkelbruk gir store helsegevinster.

Lykkes vi med en videre økning i sykkelbruk, vil det i tillegg til å gi helsegevinster bidra til å få ned klimautslippene og sikre en bedre luftkvalitet. Det vil være en vinn, vinn, vinn-situasjon.

Venstre vil:
– Øke statens tilskudd til kommuner og tettsteder som vil bygge gang- og sykkelveger.
– Bedre by- og tettstedplanlegging slik at det blir lettere å erstatte daglig bilbruk med sykkel og gange, og prioritere sykkel foran bil.
– Gi kommunene skiltmyndighet, slik at det blir enklere å skilte fornuftig for syklister.
– Bygge sammenhengende sykkelveier, og bygge egne ekspressykkelveier på de store veiene.

Ragnhild Helseth
Ordførerkandidat (V)
Kristiansund

Innlegget sto på trykk i TK 10.06.15

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**