Ap, Frp og Høyre med helbom om sosialhjelp

Budsjettkameratene Ap, Høyre og Frp forsøker stadig å overbevise innbyggerne i Eidsvoll om hvor ansvarlig budsjettvedtaket for 2015 var.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Formannskapet behandlet i sitt møte 9. juni Økonomisk Rapportering for årets fire første måneder. Denne viser kommunens drift sammenlignet med budsjettet kommunestyrets flertall vedtok for 2015. I tillegg viser rapporten hva administrasjonen foreslår av endringer for å tilpasse seg utviklingen (les: realitetsorientere driften av kommunen der vedtatt budsjett bommet på forutsetningene).

Rapporten gir mange opplysninger, men innbyggerne bør merke seg at Ap, Høyre og FrP bommet på en vesentlig forutsetning for sitt budsjett. Rådmannen legger frem et grunnlagsdokument til budsjettbehandlingen. En av de største endringene og den største innsparingen som Ap, Høyre og FrP foreslo og fikk vedtatt var en innsparing på utbetaling av sosialhjelp. de tre partiene begrunnet ikke innsparingen. De har heller ikke fortalt hvordan administrasjonen skulle få til denne innsparingen. Det minner veldig mye om “tenk på et tall”. Rådmannen hadde i sitt grunnlagsdokument forslått en innsparing på dette knyttet til at satsene for sosialhjelp ikke skulle reguleres, men flertallet ville altså spare mer.

Fasiten i rapporten for årets fire første måneder er en kraftig økning av utbetalingene til nettopp sosialhjelp. Det ble i rapporten vist til økt arbeidsledighet og økt gjeld som noen årsaker.

Å legge inn innsparing på sosialhjelp i en situasjon hvor det er økende arbeidsledighet og økt press i boligmarkedet er ikke fornuftig, hvis man ikke samtidig har en plan for klare tiltak som kan bidra til å oppnå et slik mål. Men det tok Ap. FrP og Høyre ikke hensyn til. Dette er synd både for de som mottar sosialhjelp som kanskje kunne fått bedre hjelp ved andre tiltak og for kommunens økonomiske styring.

Kommunen og NAV jobber nå hardt med mulige tiltak for å redusere utgiftene til utbetaling av sosialhjelp, og dette er selvsagt bra. Men saken viser også hvor lite gjennomtenkt deler av budsjettarbeidet til samarbeidspartiene var sist høst. Ap. FrP og Høyre bør derfor gå litt stillere i dørene fremover, fremfor å fremheve sin egen ansvarlighet og påstå at andre partier har vært uansvarlige i sine budsjettforslag. En får håpe at framtidige budsjettflertall tenker mer nøye gjennom de innsparingstiltak de vedtar og knytter nødvendige tiltak til sine mål.

Innlegget er også publisert på Lesernes EUB.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**