Alna Venstres program for bydelen 2015-2019

Alna Venstre har utarbeidet Alna Venstre Program 2015-2019 PDF-versjon.

Dette er våre prioriterte saksområder:

  • Miljøvennlig byutvikling og lokale områdeløft
  • Miljøvennlig samferdselspakke for Groruddalen
  • Bedre kollektivtrafikk og trygge forhold for gående og syklende
  • Godt barnehagetilbud, gratis kjernetid og differensierte priser
  • Egenmestring og et bedre tilpasset tilbud for eldre
  • Offensiv miljøpolitikk
  • God og målrettet integrering
  • Mangfold i kulturlivet og styrke frivilligheten
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**