Prioritering av barn og unge kreves

Ronny Knutsen, politiker Askøy Kommune, Foto: RK

Vi i Askøy Venstre vil rose innbyggerinitiativet som KFU har kommet med og som har gjort til at rådmannen har laget en politisk sak om økt lærertetthet i Askøyskolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Saken ble fremlagt utvalget forrige uke, og ikke overaskende ble innstillingen fra rådmannen at dette hadde ikke kommunen råd til. Det er forståelig, da hele initiativet, skulle det blitt gjennomført i en engang vil koste kr 43,4 millioner. Det innebærer 70 nye lærerstillinger og færre elever i hver klasse i Askøyskolene. Kjærkomment for alle lærere, foreldre og ikke minst elevene.

Vi i Askøy Venstre deler ambisjonene i initiativet, og vil gjøre det vi kan for å nå dette målet, ved å fortsette å prioritere skolen og kreve at ressursene til Askøyskolen økes. Det som er mest interessant i saksfremstillingen fra rådmannen er ikke at rådmannen peker på økonomien, men trekker frem hvilke muligheter som fins om økonomien var tilstede.

Vi kan lese at rådmannen er av den oppfatning at større lærertetthet vil være positivt og øke læringsutbytte for den enkelte elev og den enkelte elevgruppe. Flere lærere vil kunne se den enkelte elev og skape et bedre læringsmiljø. Med den positive følgen at det er med å forhindre mobbing. Dette er innlysende for alle og deles av pedagoger og forskere verden over. Kjærkomment for alle lærere, foreldre og ikke minst elevene.

Vi i Askøy Venstre er helt enige. Det er egentlig alle de andre partiene også. Men hvorfor velger da ikke Høyre, Fremskrittspartiet og Krf å gjøre noe med det?

De ønsker det, de sier det, men de gjør ingenting med det. Unnskyldningene som alltid blir trukket frem når dette diskuteres er: hvor skal vi ta pengene fra? Men pengene er der, alt de trenger å gjøre er å prioritere barn og unge. Prioritere skole fremfor noe annet.

Det er ett enkelt faktum som bestemmer hvilke ressurser Askøyskolen skal ha. Det er de politiske ambisjonene til de styrende partiene. I dette tilfelle Høyre, Fremskrittspartiet og Krf.

I juni 2013, i forbindelse med en forvaltningsrapport ang tilpasset opplæring og spesialundervisning, ble det vedtatt av kommunestyret at lærertettheten for 1-4 trinn skulle økes. Dette har ikke posisjonen fulgt opp i sine budsjetter, men overlatt til undervisningsavdelingen å finne løsninger, samtidig som de ber dem om å kutte enda mer.

Vi i Askøy Venstre jubler over innbygger initiativet. Kravet om økt lærertetthet har fått en sterk stemme. En stemme politikerne i de styrende partiene bør ta på alvor. Saken skal nå til formannskapet, og så til kommunestyret for endelig avgjørelse.

Utvalget har hørt på innbyggerne og vedtatt, med 6 mot 5 stemmer at økt lærertetthet skal prioriteres i budsjettet for 2016, og at rådmannen skal lage en plan for opptrapping de påfølgende årene. De som stemte imot? Ja, helt riktig, Høyre, Frp og Krf.

Tør posisjonen å stemme ned vedtaket til utvalget i kommunestyret? Eller vil posisjonen nok en gang snu?

Jeg tror ikke de tør annet enn å snu, det er snart valg, og alle stemmer teller. Men jeg tror tiden har løpt fra dem, tilliten er ikke lengre der, og hvorfor skal vi tro dem nå, i et valgår? Når de etter 8 år med makten ikke har prioritert barn og unge slik en kommune med den høyeste andelen barn og unge av alle kommunene i Hordaland bør og skal gjøre.

Askøy Venstre prioriterer barn og unge både i ord og i handling, i går, i dag, og i morgen.

Ronny Knutsen

Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**