Hold kjeft og betal

Link til leserinnlegg på hallingdolen.no

Groucho Marx sa «Jeg vil ikke være medlem i en klubb som aksepterer meg som medlem.»

Den problemstillingen har aktualisert seg, om enn i en litt annen form, i Hemsedal og Hallingdal de siste ukene. Det startet med at Skistars leder i Hemsedal, Andreas Smith-Eriksen, bekjentgjorde at Skistar ikke lenger vil handle av dem som står utenfor Hemsedal turist og trafikklag, HTTL. Daglig leder i HTTL, Richard Taraldsen, fulgte opp og støttet standpunktet. Senere har også lederen av Visit Geilo. Pål Knutsson Medhus, fortalt at også de tenker i de baner.

At de har rett til å gjennomføre en slik handelsnekt, er det ingen tvil om. Det kan også være argumenter for det. Om det er lurt, er et helt annet spørsmål. De tre som etter hva jeg har forstått har blitt utestengt fra det gode selskap i Hemsedal, vil slik jeg kjenner dem, helt sikkert klare gjøre sine meninger hørt uansett så jeg skal ikke snakke deres sak. De har også gode grunner for å ikke være medlemmer av HTTL.

Det mangler ikke på historier om de som har holdt kjeft eller gått stille i dørene for ikke å havne i unåde hos den største aktøren, Skistar. Noe mener seg sågar å kunne bevise at de har blitt forbigått. De det gjelder får eventuelt stå frem sjøl, og jeg håper jo på at jeg ikke havner i den kategorien etter dette. At Skistar nå er åpne med at de faktisk boikotter kjøp fra noen bedrifter, kan også sies være positivt. Da er de tydelige på sitt mål, nemlig å ramme de som ikke betaler medlemsavgift til HTTL, uansett grunn, og å sende et tydelig signal til andre som måtte gå i de samme tanker.

Hold kjeft og betal!

Åpenhet er i de aller fleste sammenhenger positivt. Det gjelder også at diskusjoner skjer i full åpenhet, og at uenighet kommer frem og at ingen er redde for å si sin mening. For å få til det kreves det romslighet, evne og vilje til å lytte hos alle parter. Med sin boikott har Skistar og HTTL, som alle i bygda på et eller annet vis er avhengige av eller knyttet til, gitt et tydelig signal om hvem som har makta og at det er bare å innrette seg. De har sterke virkemidler til å legge press, og de er villige til å bruke dem. Økonomisk boikott er et av de sterkeste virkemidlene de kan benytte. Det er derfor en åpenbar fare for at medlemmer oppfatter den boikotten som nå er iverksatt som «Hold kjeft og betal». Det vil være tragisk for demokratiet i HTTL, den videre utviklingen av bygda og oppslutningen om HTTL. Ja, jeg vet at det denne gangen gjelder tre bedrifter og en konkret sak, men ingen vet hva grunnlaget vil være neste gang, hvem det vil ramme eller hvilke virkemidler som vil bli tatt i bruk.

Frivillig?

At medlemskapet i HTTL er frivillig og at alle medlemmer har én stemme, har vært fremhevet som to av foreningens styrker og suksessfaktorer. (Nå har riktignok ikke de største bare en stemme lenger, uten at det gjør den store forskjellen.) Kan en organisasjon sies være frivillig og demokratisk når enkelt bedrifter navngis og blir boikottet av største innkjøperen og bidragsyteren til HTTL fordi de ikke er medlemmer. At daglig leder og styreleder i HTTL støtter boikotten og oppfordringen til andre medlemmer om å gjøre det samme, gjøre ikke saken noe bedre.

Hvem som har makta er det ingen tvil om, uavhengig av antall stemmer i HTTL. Om det er smart å bruke den på denne måten, stiller jeg meg tvilende til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**