Til innhold
Seterdrift, Foto: Hemsedal Venstre

For alle og hele Hemsedal

Hemsedal Venstre

Venstre er det grønne liberale miljøpartiet i Hemsedal. Vi vil ha en grønn, raus, miljøvennlig og levende bygd, hvor det er godt for alle og hele Hemsedal å vokse opp. Det er mye bra med Hemsedal, men bra kan alltid bli bedre. Hemsedal Venstre på lag med framtida!

Venstre er Hemsedal eldste parti og har stilt med lister fra 1917. Hemsedal Venstre ble stiftet på nytt 12. august 2013, og stillte for første gang siden 1983 ren Venstre liste under kommunevalget i 2015. Vi kom inn med en representant i kommunestyre og representasjon i de to Hovedutvalgene i Hemsedal, Livsløp og Plan og Ressurs. “For alle og hele Hemsedal” er slagordet som er valgt. Det skal signalisere at vi ønsker å ta like mye hensyn til de små som de store bedriftene, alle næringer og alle innbyggere uavhengig om de bor i utkantene av bygda eller i sentrum. Vi er summen av alle innbyggere, og da skal alle ha like stor betydning når beslutninger skal fattes.

Fokusområder

 • Miljø og klima

  Venstre vil gjøre Hemsedal til en miljø– og klimavinner. Som reiselivs- og landbrukskommune er vi avhengige av naturen. Et sterkt fokus på miljø, klima, og tradisjonelt naturvern er av største betydning for Hemsedal. Vi ønsker at "Hemsedal - Norges grønneste landbruk", blir en realitet.

 • En god alderdom

  Venstre vil skape en trygg og verdig eldreomsorg hvor de eldre i større grad har innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Det trengs et mer fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov.

 • Utvikling av reiseliv

  En utvikling av reiselivsproduktet for sommerhalvåret er vesentlig for å skape helårsarbeidsplasser. Målet er en stor familiebasert turisme i, og i samspill med, naturen. Minst halvparten av turistveksten skal komme fra aktiv sommerturisme.

 • Åpenhet, inkludering og involvering

  De folkevalgte er ombud for bygdas befolkning og skal se til hele bygdas og alle innbyggeres beste. Økt åpenhet vil bidra til at borgerne får bedre innsyn i den politiske beslutningsprosessen og derigjennom økt tillit til at politiske beslutninger tas på rett grunnlag