Stortingsvalg 2021

Foto: Johan Malvik/Venstre

I år er det stortingsvalg, og din stemme vil være avgjørende. Venstre stiller med en felles liste i hele Viken. Valgdagen er 13. september, men allerede fra 10. august kan du forhåndsstemme.

Venstre stiller med felles liste i Viken

Ved dette Stortingsvalget stiller Venstre med en felles liste i hele Viken fylke, altså valgkretsene Akershus, Buskerud og Østfold. Kultur- og likestillingsminister og nestleder i Venstre, Abid Raja, topper listen.

Her er Venstres 12 valgløfter.

Les mer om hvordan du stemmer på valg.no


1. Abid Q. Raja, Bærum, f. 1975

2. Solveig Schytz, Ås, f. 1976

3. Maren Hersleth Holsen, Indre Østfold, 1976

4. Timo Nikolaisen, Drammen, 1999

5. Hulda Tronstad, Bærum, 1968

6. Margrethe Reusch, Lillestrøm, 1979

7 Anders Wengen Drammen 1976
8 Elisabeth Holter-Schøyen Asker 1961
9 Finn-Erik Blakstad Moss 1973
10 Hanna Linnéa Lindtvedt Kongsberg 2003
11 Camilla Edi Hille Nordre Follo 1974
12 Ole Andreas Sørli-Sidselssønn Nes 1993
13 Ingunn Herstad Hensel Indre Østfold 1972
14 Maud Sørum Vestnes Drammen 1996
15 Eirik T. Bøe Bærum 1964
16 Tove Hofstad Lier 1969
17 Lars Peter Østrem Enebakk 1988
18 Marcus André Holst-Pedersen Lillestrøm 1998
19 Gerd Mette Drabløs Drammen 1972
20 Steinar Bleken Hemsedal 1960
21 Arjo van Genderen Vestby 1969
22 Oda Scheel Bærum 1999
23 Erik Hørlück Berg Modum 1964
24 Anne Helene Bakke Halden 1994
25 Eldbjørg Løwer Kongsberg 1943

Her er Venstres 12 valgløfter.

Les mer om hva Venstre går til valg på.

Når og hvor kan jeg stemme?

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 10. september. Du kan forhåndsstemme i valglokaler over hele landet, men om du stemmer på valgdagen må du stemme i kommunen du er folkeregistrert bosatt i per 30. juni 2021.

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære forhåndsstemmeperioden, kan du henvende deg til kommunen din og stemme fra 1. juli til og med 9. august.

Les mer om hvordan du stemmer på valg.no

Finn ditt nærmeste valglokale