Kjære Velger!

Foto: Oda H. Nergård

Frihet for den enkelte og ansvar for hverandre er kjernen i den sosiale liberalismen og i Venstres politikk. Vi tror på menneskets skaperkraft, og på at folk tar ansvar når de får ansvar.
Alle skal gis mulighet til å ha makten i eget liv, og vi har alle ansvar for egne valg. Like viktig er det å ta ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner får samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss.

Venstre setter folk foran systemer. Statens, kommunens og interesseorganisasjonenes makt skal ikke gå på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunn. I Venstre har vi ingen særinteresser i ryggen, vi styrer etter våre verdier.

Narvik vil stå overfor en rekke veivalg i neste valgperiode. Venstre vil jobbe for at Narvik skal bli en grønnere, rausere og mer liberal by. Alt ligger til rette for å få dette til. Vi vil at Narvik skal vokse, og preges av optimisme og en rivende utvikling. Venstre vil skape muligheter gjennom smarte løsninger, tro på hverandre og på framtiden. Og utvikling betyr omstilling. Venstre vil at Narviks framtid skal tuftes på Grønn Vekst og på å prioritere mer til de som trenger det mest.

For Venstre er mangfold og åpenhet viktige verdier. Vi vil jobbe fram bredde og mangfold i hele kommunen. Venstre vil at Narvik skal være raus og inkluderende; for gamle, nye og midlertidige Narvikværinger. Vi er demokratiets vaktmestere, og vi skal sørge for at det skinner av det lokale selvstyret i neste periode.

Mye er godt i Narvik og vi er stolte av byen vår. Og vi vil at Narvik skal bli enda bedre: Venstre vil gjøre Narvik grønnere, rausere og mer liberal.

Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**