God hjelp fra Stortinget til å satse på sykkel i Skien kommune

Foto: Hanne Slåtun

Sykkel er en viktig valgkampsak for Skien Venstre. Vi vil det skal være enkelt å ta grønne valg i Skien, og å reise med sykkel er et av de grønneste valgene du kan ta. – Derfor er vi veldig glade for at Abid Q. Raja og Venstre på stortinget har gitt oss viktig drahjelp for å satse på sykkelveier lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det er blitt gjort et godt stykke arbeid med å etablere nye sykkelveier i Skien i den inneværende perioden, men fortsatt er det mange steder man trenger utbedring av sykkelveier i kommunen for at det skal være tilfredsstillende. Eksempler på dette er Skotfossvegen, Gulsettringen, Gregorius Dagssons gate, Klyve, Rødmyr osv.

Venstre har allerede fått gjennomslag for en ny belønningsordning for sykkelveier, som gir kommuner og fylker som satser på sykling penger fra staten så de kan bygge infrastruktur raskere. Nå skal regjeringen utrede hvordan vi kan få prioritert sykkel enda høyere på fylkesveiene, og ikke minst hvordan vi kan få mer fleksibilitet i utformingen av sykkelveier, sykkelfelt og sykkeltraseer. Det skjer etter at det er flertall i Transportkomiteen på stortinget for Venstres forslag om bedre tilrettelegging for sykling i hele landet.

– I mange tilfeller er det bare små endringer som skal til for å få lagt bedre til rette for sykkel i Skien. I dag er det ganske rigide krav til utforming av sykkelveier og annen infrastruktur for sykkel. Det fører til at en del prosjekter strander, fordi det ikke er mulig å innfri alle krav. Nå skal regjeringen se nærmere på disse kravene, slik at vi kan få gode, lokale løsninger som gjør det enklere og hyggeligere å sykle flere steder. Venstre er også fornøyd med at det er flertall for økt satsning på elsykkel.

– Det kan være mange grunner til at folk ikke tar steget ut av bilen og over på sykkelsetet. Med litt hjelp fra en elektrisk motor, forsvinner mange av disse hindringene. Det er en veldig spennende utvikling, som jeg mener vi politikere må støtte opp om, og prøve å forsterke.

 

Kenneth Berg

Skien Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**