Line Ramsvik

Foto: Liv Aarberg

Line Ramsvik (33) er opprinnelig fra Asker, og flyttet til Geilo i 2013. Hun har en bachelor i Utviklingsstudier og en master i Naturbasert reiseliv fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Her ble interessen for planter og dyr, miljø, mennesker og reiseliv for alvor vekket. Årene her ga også en god innføring i dugnadsarbeid og viktigheten av å engasjere seg.

Line har jobbet i Hol kommune og Visit Geilo med reiseliv, miljø, bærekraft, nasjonalparkene og arrangementer som arbeidsområder.
Line jobber i dag som rådgiver innen bærekraftig reiselivsutvikling i det Kongelige Selskap for Norges Vel, men starter i ny jobb som næringsrådgiver i Hol kommune 1. oktober 2019.

I perioden 2015-2019 har Line representert Hol Venstre i Utvalg for plan og utvikling.

I den kommende perioden vil Line først og fremst jobbe for Hol kommune som et attraktivt bosted. De beste tomtene må prioriteres til boligformål, og det må være rom for å diskutere om dagens overordna arealplaner er laget til det beste for Hol som bosted eller som reisemål. Vi må etablere flere, gode sosiale møteplasser og bygge stolthet, kjærlighet og engasjement for kommunen vår, både blant innbyggere og gjester.

Line ønsker seg tettsteder hvor det mest naturlige valget av transportmiddel er å ta beina, sykkelen eller skia fatt. At vi kan utvikle gode, funksjonelle kollektiv- og samkjøringstjenester når vi skal frakte litt mer eller farte litt lenger enn internt i bygda vår. Og, at vi gir barn muligheten til å lære om og oppleve naturen i sin fritid og barnehage- og skolehverdag, slik at de får kunnskap og kjærlighet til å forvalte den på en god måte i framtida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**