Tråkker til for bedre sykkeltilbud

Lokale kandidater sammen med Venstres samferdselspolitiske talsmann Abid Q. Raja. Fra venstre: Dag N. Kristoffersen, Niklas Cederby, Abid Q. Raja og Per Bruun Lie., Venstre

Stortingsrepresentant Abid Q. Raja sykler i sommer fra Lindesnes til Nordkapp. På veien gjennom Horten 23. juni ble han orientert om arbeidet med planlegging av nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker og planer for videre utbygging av gang- og sykkelveinettet. Horten Venstre har programfestet at det skal tilrettelegges hovedsykkelveier fra de enkelte tettstedene og inn til Horten sentrum. Bysykkeltilbudet skal utvides med leiestasjoner på hensiktsmessige steder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Enklere i hverdagen

– Jeg er levende opptatt av sykkel, folkehelse og vårt vakre land. Vi må gjøre det enklere for folk å ta grønne valg i hverdagen. Smart og tilgjengelig infrastruktur for sykkel kan øke andelen som sykler og dermed bidra til å redusere klimautslippene, sier stortingsrepresentant Abid Q. Raja, som er 2. nestleder i Stortingets transportkomiteen. Raja har nylig fremmet et forslag i Stortinget om økt utbygging av infrastruktur for sykkel.

Horten- Abid i GG
Fra Gjengangeren 24.juni

Venstres fylkesordførerkandidat Kåre Pettersen er svært fornøyd med at Abid Q. Raja valgte å sykle gjennom hele Vestfold og på den måten bli orientert om aktuelle planer og tiltak.

– Vi har et stort potensial for økt bruk av sykkel i Vestfold. På Stortinget har Venstre i budsjettforhandlingene med Høyre Frp og KrF fått innført en ny statlig støtteordning der staten finansierer 50 prosent av kostnadene ved planlegging og utbygging av sykkelveier og parkeringer langs fylkesveier og kommunale veier, sier Pettersen som er leder i fylkets hovedutvalg for areal og samferdsel.

Han varsler at Venstre vil gå i bresjen for videre utbygging av infrastruktur for økt sykkelbruk i fylket.

– Vi har også i den siste fireårsperioden økt investeringene til gang- og sykkelveier betraktelig, slik at Vestfold i dag ligger helt på topp i Norge med sin satsing for myke trafikanter, sier Pettersen.

Venstre har programfestet at det må utvikles separate sykkelveier på strekninger der mange bruker sykkel. Venstre vil særlig legge vekt på sammenhengende gang- og sykkelveier.

Nødvendig infrastruktur

Stortingsrepresentant Abid Raja ble fulgt av mange hjelperyttere og Venstre-politikere på sykkelturen gjennom Vestfold. Foto: Venstre
Stortingsrepresentant Abid Raja ble fulgt av mange hjelperyttere og Venstre-politikere på sykkelturen gjennom Vestfold. Foto: Venstre

– Vi må også få på plass nødvendig infrastruktur som sikker sykkelparkering, skilting og merking, kommenterer Pettersen. Han legger til at bedre tilrettelegging for bruk av sykkel vil være et viktig grep i arbeidet med bymiljøavtaler og nye transportløsninger i Vestfoldbyene.

– Vestfold har med gunstig klima og korte avstander gode forutsetninger for å øke sykkelbruken betydelig. Både utviklingen av elsykkelmarkedet og vintertilpasning av sykkel gir en ny mulighet for å øke andelen som sykler dersom infrastrukturen også legges til rette, understreker Pettersen.

 

Følg Abid på hele turen gjennom Norge på langs her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**