Innlegg: Sats på læreren!

Foto: Maria Fromreide-Nessler

Kristiansand har en god skole – både for elever og ansatte, men den kan bli bedre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Som det har vært de fire siste årene, vil skolen være en av Venstres aller viktigste saker også i neste bystyreperiode. Vi vil øke ressursene til skolen, blant annet for å sikre tilstrekkelig lærertetthet og færre elever per kontaktlærer.

Økte ressurser

I Kristiansand har Venstre de siste årene foreslått økte ressurser til skolen i sine alternative budsjetter. Dessverre uten å ha fått gjennomslag hos budsjettkameratene Høyre, Frp, KrF og Pp.

To viktige faktorer i dagens skole er relasjonen mellom elev og lærer – og mellom skole og hjem. I dag har kontaktlærere ansvar for opp mot 30 elever. Det bør være et mål at flere lærere er kontaktlærere, for å redusere antall elever per lærer. Jeg vet at noen skoler prioriterer dette innenfor trange budsjetter i dag, og at det gir læreren mer tid til hver enkelt, og læreren større rom til å jobbe med den viktige kontakten mellom skole og hjem. Viktige relasjoner som skaper en trygghet mellom hjem og skole – og mellom elev og lærer. Og det gjør skolen til en bedre arbeidsplass for de viktige voksne!

FLiK-prosjektet

Mer ressurser til flere lærere er å bruke pengene der det nytter og der de trengs: I klasserommet! I Kristiansand er alle barnehagene og skolen med i FLiK-prosjektet, som handler om å gjøre mer av det vi vet fungerer, for å få bedre faglige resultater, mindre mobbing og mindre spesialundervisning.

Læreren er skolens og FLiK-prosjektets viktigste ressurs. Da må vi som politikere sørge for at de har de ressursene de trenger for å være nettopp det.

Petter Benestad
Kristiansand Venstres 4. kandidat

(Innlegget stod på trykk i Fædrelandsvennen 22.06.15)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**