Bygg flere ungdomsboliger!

Silje Lepsøy

Os er en kommune i vekst og det bygges mange boliger. Enda flere bør bygges med sikte på ungdommer og førstegangskjøpere. Det kan kommunen være tilrettelegger for.

Utbyggingen i Os har vært stor over lengre tid. Det blir stadig bygget flere leiligheter og boligkompleks mange steder i kommunen. De første blokkene er for lengst bygget og bebodd, og snart står det enda flere blokker klar for innflytting. Det er bra at vi får sentrumsnære boliger som kan betjene flere forskjellige behov. Dessverre er mange av boligene som bygges i dag i en prisklasse som gjør at unge voksene ikke har råd til å kjøpe de. Det ønsker Os Venstre å gjøre noe med.

I Randaberg har kommunen funnet en modell der beboere først kan leie til en gunstig pris, og deretter kan de kjøpe boligen med egenkapitalen som er spart opp gjennom leien. Prisen for leie er 40% lavere enn markedspris og kjøpesummen vil være omtrent 30% lavere enn markedspris. En slik ordning gir unge voksene en reel mulighet til å spare og investere i egen bolig.

Skal vi ha som mål å utvikle Os som en attraktiv bo- og arbeidskommune er det viktig å legger til rette for at unge i etableringsfasen har mulighet til å kjøpe sin egen bolig og at kostnadene ved å bo er overkommelige. Kommunen bør finne tomter med kort vei til butikk, kollektivtilbud og andre fellesfunksjoner. Der kan en bo uten å være avhengig av privatbil og ha et rimelig og miljøvennlig liv

Os kommune eier og driver sitt eget eiendomsselskap. Os bygg og eiendom er i dag sentral i å revitalisere Osøyro. Selskapet har både kompetanse og vilje til å ta på seg oppdrag med å bygge flere ungdomsboliger. Kommunen besitter i dag mange tomter som kan være passende til dette formålet. Det vil være naturlig å se til Os Bygg og Eiendom for etablering av et ungdomsboligprosjekt.

I kommende valgperiode ønsker Os Venstre å prioritere satsing på arbeidsplasser til Os. Bygging av boliger for unge voksene er en viktig del av denne satsingen.

 

Jon Sivert Rykkel

Ordførerkandidat

Os Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**