Storsatsing på sykkelveier. Nå

Annamaria Gutierrez (V) og Jan Erik Søndeland (V) ønsker seg en grønnere by., Stavanger Venstre

Ved å legge til rette for bedre sykkelinfrastruktur kan vi Stavanger-regionen spare hundrevis av millioner kroner hvert år. Venstre går til valg på en offensiv satsing på sykkelinfrastruktur, skriver Annamaria Gutierrez (V) og Jan Erik Søndeland (V) i dagens Stavanger Aftenblad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Du vurderer å begynne å sykle. Hva er det som stopper deg? Hva er det som er tøft? Oppoverbakkene? Rundkjøringene? Regnværet? Noen ting kan vi ikke gjøre noe med. Men det er mye vi kan. Økt utbygging av gode og trygge sykkelveier vil gjøre det lettere å velge sykkel til jobb, skole og fritidssysler. Venstre vil gjøre det lettere for folk å ta grønne valg i hverdagen.

Det er tverrpolitisk enighet om at trafikkveksten i norske byer og tettsteder skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det ligger store gevinster i å bygge et samfunn der det er lettere å bevege seg, enten det er til fots eller på sykkel. Ikke bare reduseres klimagassutslippene. Vi vil også trenge mindre arealer til bilvei og parkering. Og for å toppe det hele gir hverdagssyklingen oss enorme helsegevinster.

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt (2011) viste f.eks. at økningen i sykkelbruk i Sandefjord og Larvik i perioden 2006 – 2010 ga en helsegevinst på over 100 millioner kroner i hver av byene.

Vi lover: Vi vil bidra til en bedre sykkelinfrastruktur

Lykkes vi med en tilsvarende økning i kommunene på Nord-Jæren vil vi få en innsparing på hele 150-200 millioner kr årlig. Dette er beløp som direkte vil redusere utgiftene i det offentlige helse- og trygdeapparatet. For landets storbyområder kan vi samlet sett få årlige innsparinger i milliard-klassen. I tillegg får vi ned klimautslippene og luftkvaliteten blir bedre. Det vil være en vinn, vinn, vinn-situasjon.

Venstre vil derfor:

  • Øke den statlige potten som er øremerket til kommuner som vil bygge gang- og sykkelveier.
  • Etablere tosidige hovedsykkelveier mellom bydelene og sentrum
  • Rette opp sykkelveiene der de per i dag er ufullstendige eller slutter brått
  • Bygge sammenhengende ekspressykkelveier mellom bysentrene på Nord-Jæren.
  • Gi kommunene skiltmyndighet, slik at det blir enklere å skilte fornuftig for syklister.

Så vi vil ha deg med på laget. Vi vil se deg på sykkel og vi lover: Vi vil bidra til en bedre sykkelinfrastruktur! For deg og for oss, i Stavanger. Litt sunnere og mye grønnere.

 

Annamaria Gutierrez, 2. kandidat Stavanger Venstre
Jan Erik Søndeland, 4. kandidat Stavanger Venstre

Annamaria Gutierrez, 2.kandidat Stavanger Venstre
Annamaria Gutierrez, 2.kandidat
Jan Erik Søndeland, 4.kandidat Stavanger Venstre
Jan Erik Søndeland, 4.kandidat

 

 

 

 

 

 

Innlegget stod på trykk i Stavanger Aftenblad, 27. juni 2015. Faksimile:

Faksimile

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**