Venstre fikk tilslutning om mottak av flere Syria-flyktninger

Faksimile TK 240615, Foto: Kristiansund Venstre

Venstre v/Andreas Sandvik fikk med seg flertallet i bystyret 23.juni om å doble mottak av antall Syria-flyktninger til 40. Forslaget ble vedtatt mot 10 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Begrunnelsen for forslaget fra Venstre var at vi mener Kristiansund bør ta imot et antall som står i rimelig forhold til byens innbyggertall. Innstillingen var å ta imot 20 flyktninger. Stortinget hadde i tida etter behandlingen i Formannskapet, kommet til enighet om at Norge skal ta imot 8000 flyktninger fra Syria, fordelt over tre år.

Dermed fremmet Venstre forslaget om at Kristiansund skulle ta imot 10 flytninger i 2015, 15 flytninger i 2016 og 15 flyktninger i 2017. Bystyret vedtok mot 10 stemmer å gå for forslaget som innebærer at Kristiansund skal ta imot 40 flytninger fra Syria over en treåresperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**