Vern Bjørnafjorden

Foto: Glenn Erik Haugland

Os Venstre startet motstanden mot bro over Bjørnafjorden med et folkemøte på ungdomshuset i Øyane 4. Oktober 2012. Etter det har Venstre og 2. kandidat Glenn Erik Haugland vært toneangivende i kampen mot å hindre en rasering av Bjørnafjorden.

Os Venstre har hele veien jobbet aktiv for indre trasé via Fusa. Vi mener at regjeringen må skrinlegge det midtre alternativet da det både er dyrt og enormt ødeleggende for naturen. Indre trasé er best for Os kommune og hele regionen. Her er det også muligheter for få på plass en toglinje, som nå er skrinlagt for det midtre alternativet.

Os Venstre vil:

  • Stanse arbeidet med bro over Bjørnafjorden og motorvei gjennom Moberg og Kuven.
  • Arbeide for fergefri E39 med tog over Fusa og Tysnes.
  • Bedre tilgang til og flere friluftsområder i skjærgården.
  • Utvikle nye arbeidsplasser innen grønne næringer i Bjørnafjorden.

 

Hold deg oppdatert på brosaken via Glenn Erik Haugland sin blogg

Glenn Erik Haugland
Glenn Erik Haugland
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**