Hvorfor gikk det så galt med Skien Lufthavn, Geiteryggen?‏

Som styremedlem i Skien Lufthavn AS de siste fire årene, har jeg vært med på en ferd med mye turbulens og usikkerhet.
Takket være stå på-vilje fra ledelsen og de ansatte, har det i denne perioden likevel vært mulig å gjennomføre betydelige kostnadsreduserende tiltak uten at det har gått utover kvaliteten på tjenestene på flyplassen.
Skien Lufthavn, Geiteryggen fremstår i dag som en veldrevet flyplass med solid økonomi og i god teknisk stand. Faktum er vel at flyplassen aldri har vært bedre rustet for framtidens utfordringer enn den er i dag.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Manglende politisk støtte.
Hva er det så i denne prosessen som har ført til at den kommersielle ruteflyvingen fra Skien Lufthavn, Geiteryggen nå blir lagt ned.
Etter min mening er dette en politisk prosess, hvor mange sentrale politikere har sviktet i forhold til å støtte opp om flyplassen:
  1. Stortingsrepresentantene fra Telemark har vært fraværende i den politiske kampen som har foregått for å beholde den statlige AFIS- støtten, som Geiteryggen i likhet med alle de andre små og mellomstore flyplasser i Norge mottar. Uten støtte fra våre stortingsrepresentanter, og spesielt de som kommer fra Skien/Grenland har vi ikke hatt noen som har talt Skien Lufthavn,Geiteryggens sak i Stortinget. Med det resultat at vår flyplass er den eneste i Norge som blir fratatt den statlige AFIS-støtten fra 01.01. 2016!
  2. Nåværende fylkesordfører Terje Riis Johansen og tidligere fylkesordfører Gunn Marit Helgesen er to sentrale politikere i Telemark som kunne bidratt positivt for flyplassen på Geiteryggen. Dette har ikke skjedd. Til dags dato har dette ikke kommet noen positive signaler eller noen form for støtte til Geiteryggen fra fylkesordfører Terje Riis Johansen eller fra hans parti Senterpartiet. Tidligere fylkesordfører Gunn Marit Helgesen fra Høyre, var heller ingen støttespiller for Geiteryggen. Snarere tvert i mot. Hun satt i styret for Torp Lufthavn AS, samtidig som hun var fylkesordfører i Telemark! Det var i hvert fall ikke til fordel for Skien Lufthavn, Geiteryggen. Ellers har det vært påfallende liten politisk støtte som har kommet fra Telemark fylkesting. Der har det virket som om det er viktigere å støtte Notodden flyplass med 5500 passasjerer enn Skien Lufthavn, Geiteryggen med 36000 passasjerer.
  3. Den politiske støtten i Grenland har også vært blandet. De siste årene har det ikke vært noen politisk støtte å hente fra bystyret i Porsgrunn eller kommunestyret i Bamble. Dette til tross for at de store bedriftene i de respektive kommunene var betydelige brukere av flytilbudet til Bergen og til offshore-virksomheten på Vestlandet.
  4. I bystyret i Skien har det heldigvis vært et flertall av politikere som har sett viktigheten av å ha en flyplass med regulær ruteflyving blant annet til Vestlandet, for å bidra positivt til næringsutviklingen og befolkningsutviklingen i Skien og Grenland. Og med den positive utviklingen Skien Lufthavn, Geiteryggen har hatt de siste årene, så var det mange av oss som trodde at flyplassen nå var kommet til et stadium hvor man kunne se framtiden lyst i møte, til tross for manglende støtte fra sentrale politikere i Stortinget, i Fylkestinget og i Grenland.
Politisk beinkrok fra Samferdselsdepartementet.
Dessverre tok vi feil når vi trodde fremtiden var lys for Skien Lufthavn, Geiteryggen. Helt uventet kom beskjeden fra Samferdselsdepartementet om at de hadde besluttet å fjerne AFIS-tilskuddet til Skien Lufthavn, Geiteryggen fra 01.01.2016.
Beslutningen var basert på et kriterium som gikk på reisetiden fra Skien Lufthavn, Geiteryggen til Torp. Denne reisetiden skulle være min.60 minutter. Det hører med til historien at styret i Skien Lufthavn AS, inviterte statssekretæren i Samferdselsdepartementet til å kjøre denne strekningen på fem forskjellige tidspunkt på døgnet, sammen med styreleder og med en representant fra Statens Vegvesen, for å finne ut snittet på reisetiden, korrigert for trafikkmengde.
Dette ble avslått fra statssekretæren fra Fremskrittspartiet. Han hadde kjørt strekningen to ganger alene og i tillegg hadde han brukt NAFs-reiseplanlegger, og det var visst godt nok.
Hvis man skal reise til Torp med buss eller tog, vil man i henhold til rutetabellene bruke hhv 1 time og 20 minutter og 1 time og 15 minutter.
Men å bruke kollektivtransport fra Skien til Torp var visst ikke noe statssekretæren hadde tenkt på.
Konsekvensene av å fjerne AFIS-støtten til Skien Lufthavn, Geiteryggen.
For de ansatte, de reisende og næringslivet i Skien/Grenland/Telemark er nedlegging av rute- flyvingen på Skien Lufthavn, Geiteryggen en svært trist sak.
En annen konsekvens er at etter dette vil Widerøes Flyveselskap, få monopol på flyging fra Østlandet til Bergen og Vestlandet. Det har Regjeringen ved Samferdselsdepartementet sørget for. Dette vil bety høyere priser og et dårligere tilbud til de reisende.
Det er altså Fremskrittspartiet og Høyre, som jeg trodde var tilhengere av markedsøkonomi og fri konkurranse, som hindrer Skien Lufthavn, Geiteryggen i å fortsette med ruteflyving med et annet selskap. Dette selskapet (DAT) hadde blitt en konkurrent til Widerøe. Men uten den statlige AFIS-støtten er det ikke mulig å starte opp, og det sørget Samferdselsdepartementet og statsråd Ketil Solvik Olsen for.
Dessverre!
Lars Solbakken
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**