Sykkelsatsing i Kristiansund haster

Ragnhild Helseth, "Foto: Kristiansund Venstre"

Venstre mener at vi ikke kan vente med å bedre forholdene for syklistene. Og dette må skje parallelt med styrking av kollektivtrafikken. Vi kan ikke vente på Bypakken, skriver ordførerkandidat Ragnhild Helseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Sykkelsatsing i Kristiansund haster
Det haster med å legge tilrette for mer og tryggere bruk av sykkel i Kristiansund. Vi er mange som bruker sykkel, enten for jobb eller fritid. Vi tror at bedre vedlikehold av veibane, bedre belysning i høstmørket og merking av sykkeltraseer vil få flere til å sykle, og forlenge sesongen for oss som allerede er sykkelbrukere.

Venstre fremmet forslag om egen sykkelstrategiplan
Venstre fremmet i bystyret 23.juni forslag om å utarbeide en sykkelstrategiplan. Dette gjorde vi vel vitende om at bystyret har vedtatt en Hovedplan for sykkel i Kristiansund, behandlet i bystyret 28.oktober i fjor. Det er en omfattende og meget god plan. Imidlertid er den knyttet opp til Bypakken. Som vi er blitt orientert om, så er finansiering av Bypakken utsatt til neste rullering av Nasjonal transportplan i 2018.

Søke midler uavhengig av Bypakken
Venstre mener at det haster med sykkelsatsingen. Handlingsplanen som er bebudet i Hovedplan for sykkel i Kristiansund, må konkretiseres med prioriterrte mål som raskt kan iverksettes. Det må søkes midler som gjør dette mulig utenom Bypakkesøknaden.

Vi spørr oss om det har vært undersøkt om kommunen sammen med fylkeskommunen kan søke midler til sykkelsatsing separat? Belønningsordning for sykkel ble på Venstre sitt initiativ tatt inn i statsbudsjettet for 2013 og økt med 75 mill. kroner i årets statsbudsjett. Venstre mener at vi lokalt må løfte frem sykkelsatsingen nå.

Syklister handler
Undersøkelser viser at syklende i sentrumsområder av byer oftere stopper opp ved butikker, tar en kikk i vinduene og handler. De beveger seg saktere enn det kunder med bil gjør, og får derved bedre tid til å ta inn inntrykk fra omgivelsene. Syklistene har ikke parkeringsproblem og sykkelen fremmer fysisk aktivitet. Klimautslipp reduseres tilsvarende antall som lar bilen stå og heller sykler. Og det skaper mer liv i sentrum.

Sykkel og kollektiv
Venstre mener at vi ikke kan vente med å bedre forholdene for syklistene. Og dette må skje parallelt med styrking av kollektivtrafikken. Vi kan ikke vente på Bypakken.

Ragnhild Helseth
Ordførerkandidat for Venstre i Kristiansund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**