Ap – uansett politikk?

Foto: Svein Bjørtomt

Reidar Waaler driver folkeopplysning om kommuneøkonomien, og det er bra. På den måten kan vi få en diskusjon som er basert på fakta, ikke slagord og antagelser. Det er lett for noen hver å gå seg bort i begrepene. Størrelsen på netto lånegjeld sier mest om gjeldsbyrden. Her er bare kommunens “egen” gjeld tatt med, ikke midler som kommunen låner inn fra f.eks. Husbanken og låner ut igjen til innbyggere i kommunen, f.eks. som startlån. Kommune-Norge samlet har økt sin gjeld, og Kongsvinger er intet unntak. Jeg deler Waalers bekymring for dette. Derfor har det borgerlige flertallet i Kongsvinger vært opptatt av omstilling, prioritering og god økonomistyring. Til tross for dette konkluderer Waaler med at Ap nå bør overta, “fordi de har sans for både erfaring og økonomiske teorier.” Det er mulig, men det er i så fall en godt bevart hemmelighet. Ap har så langt ikke presentert noen politikk for kommunen utover at de er for noen veldig dyre ting, som 2 nye ungdomsskoler. Hvordan vil de prioritere? Hva vil de satse på i eldreomsorgen? Hvordan vil de gjøre skolen bedre? Har de noen tanker om byutvikling? Jeg vet ikke, for Ap har så langt i valgkampen snakket om alt mulig annet enn kommunepolitikk. I siste kommunestyremøte behandlet vi årsrapporten for 2014, et dokument med masse interessant informasjon om kommunen, om mye som går bra og noe som må bli bedre. Jeg utfordrer Waaler til å analysere og kommentere dette. Jeg utfordrer Ap’s ordførerkandidat til å sette seg inn i kommunens drift og å fortelle velgerne hvordan Ap vil styre og forandre kommunen. Den som vil bli politiker, må man ha en politikk, og folk må få vite om den.

Inger Noer
Kongsvinger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**