Sætre brygge – nå skal innbyggerne høres!

Havneparkering, Sætre brygge, Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Det var et ekstremt krevende kommunestyremøte tirsdag da slaget om Sætre raste som verst. En uverdig behandling av vårt viktige kommunesentrum, og slett politisk håndverk. Dette avspeilet tydelig at planen er et hastverksarbeid og endelig behandling burde vært utsatt til nytt kommunestyre i høst. Dette lå også i forslaget fra V og SP som ble nedstemt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstre så raskt at om vi ble stående steilt på utsettelse for enhver pris kunne resultatet blitt verre enn det ble. Med en samling om AP sitt forslag har i det minste de skandaløse signalbyggene blitt nedstemt, med knapt flertall. Resten av forslagene som ville ha justert bebyggelsen falt dessverre, ett etter ett.

Båthavna i Sætre.
Båthavna i Sætre.

Nå må vi se framover. Vi har fått ‘frigitt’ området mellom Øraveien og havna. Det betyr ikke at det ikke skal bygges her. Men det åpnes for en helt annen bebyggelse, til allmenn bruk og glede. Dette må ikke bli en del av avtalen med Conceptor!

Venstre vil sterkt advare mot at dette området nå i all stillhet og uten diskusjon glir inn i deres hender igjen. De har dessverre vist at deres arkitekter ikke kan tolke Sætres bryggesjel slik innbyggerne ønsker. Vi ønsker ikke å gi dem en sjanse til.

Det er i vedtaket åpnet for at Conceptor også får bygge området bak Malerhjemmet. Eventuelle omsorgsboliger er også en gavepakke som enhver utbygger hadde gledet seg over. Så får det jamen være nok. Hvis de etter dette skulle velge å rette erstatningskrav mot kommunen får det gå sin gang.

Venstre stiller seg undrende til at man kan inngå en avtale som forutsetter at en reguleringsplan vedtas i kommunestyret innen en knapp tidsfrist, uavhengig av hvilket produkt utbygger presenterer for politikerne. Som politikere må vi kunne treffe vår beslutninger på fritt grunnlag og ut fra hva vi mener er det beste for våre innbyggere. Hvis denne avtalen utløser erstatningskrav er det noe grunnleggende feil et eller annet sted.

På havna må det nå inn en helt annen type arkitektur, og dette må styres av kommunen før avtaler inngås med utbyggere. Dette blir en sak for det nye kommunestyret. Og denne gangen krever vi at innbyggerne får være med i prosessen fra starten av!

Gunn-Torill Homme Mathisen, Ordførerkandidat Hurum Venstre
Christian Dyresen, 2 kandidat, Hurum Venstre
Merete Haug, 3 kandidat, Hurum Venstre

Innlegget er trykket i Røyken og Hurums Avis 02.07.15

Gunn-Torill Homme Mathisen, Venstres ordførerkandidat.
Gunn-Torill Homme Mathisen, Venstres ordførerkandidat.
Christian Dyresen er Venstres 2. kandidat ved kommunevalget 2015.
Christian Dyresen er Venstres 2. kandidat ved kommunevalget 2015.
Merete Haug er Venstres 3.kandidat ved kommunevalget 2015.
Merete Haug er Venstres 3.kandidat ved kommunevalget 2015.

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**